biuro

Kompetencje przyszłości. Trendy w rozwoju ludzi w organizacjach.

Skąd wiemy, z czego szkolić, jakie nowe programy przygotowywać i oferować klientom Akademii Kompas?

Po pierwsze, rozmawiamy z przedsiębiorcami. Każda współpraca jest poprzedzona audytem, badaniem potrzeb - stąd wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy, ich właściciele i menedżerowie.

Drugim źródłem wiedzy są tendencje rynkowe. Obserwujemy, co się dzieje w gospodarce, jakie są prognozy dla najważniejszych dla regionu branż. Jak nowe regulacje prawne czy rzeczywistość geopolityczna wpłyną na firmy z naszego otoczenia.

Trzecie, najszersze źródło, to globalne trendy, którym wszyscy podlegamy. Te tematy cyklicznie analizują światowe organizacje, a wnioski publikują w raportach. Taką organizacją jest np. World Economic Forum, które na podstawie współpracy z ponad 300 firmami i próbie 8 mln ludzi aktywnych na rynku pracy, publikuje „The Future of Jobs Report”. Ostatni raport ukazał się w 2023.

Między innymi ten i inne istotne raporty kształtują potem politykę Unii Europejskiej w zakresie priorytetów edukacyjnych, szkoleń, dofinansowań na rozwój ludzi. Kompetencje przyszłości to kompetencje, których RYNEK będzie potrzebował. One nie są wymyślane „od góry”, bo ktoś wpadł na taki pomysł, tylko są dedukowane „od dołu”, na podstawie rzeczywistości, z jaką mierzą się przedsiębiorcy.

Zatem, jakie kompetencje przyszłości zdefiniowano jako najważniejsze do 2025 roku:

  1. analityczne myślenie
  2. kreatywne myślenie
  3. odporność, elastyczność, zwinność
  4. motywacja i samoświadomość
  5. ciekawość i uczenie się przez całe życie
  6. umiejętność korzystania z technologii
  7. niezawodność i uwaga na szczegóły
  8. empatia i aktywne słuchanie
  9. przywództwo i społeczny wpływ
  10. kontrola jakości

Na aktualne kompetencje przyszłości mocno wpłynął rozwój sztucznej inteligencji. W zalewie narzędzi AI, które mogą wykonać za nas ogrom pracy odtwórczej - na podstawie zadanych poleceń - na pierwszy plan wysuwa się ANALITYCZNE I KRYTYCZNE MYŚLENIE. Samodzielność. Umiejętność weryfikacji danych - już teraz wielu ludzi bezkrytycznie przyjmuje wszystkie wytwory AI, nie wiedząc, czy to, co czytają, to prawda. Kreatywność, innowacyjność, nadal pozostają w cenie, są nie do zastąpienia przez sztuczną inteligencję. Dlatego szkolimy z kreatywnego myślenia, stąd taki rozwój metod np. Design Thinking.

ODPORNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ i ZWINNOŚĆ to ładnie nazwane konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian. Karol Darwin tak właśnie kiedyś definiował ludzką inteligencję, warunkującą nasze przetrwanie: czy i jak szybko dostosujemy się do zmian. Rzeczywistość wojny tuż obok, inflacji, wcześniej pandemii, to tylko niektóre z czynników. Żyjemy w świecie VUCA i BANI, kruchym, niepewnym, nielinearnym, nieprzewidywalnym. W firmach na co dzień oznacza to dynamiczne zmiany strategii, nowe projekty, innowacje technologiczne, kryzysy… Dlatego tak potrzebne są szkolenia z zarządzania zmianą, jest to wielkie wyzwanie dla menedżerów i dla całych zespołów.

MOTYWACJA I SAMOŚWIADOMOŚĆ. Odchodzimy od autorytarnego zarządzania i mocno hierarchicznych struktur. Nowe pokolenia, dojrzałych już X (ur. 1961 - 1980), aktywnych Millenialsów (1981-1994) i wchodzących na rynek pracy Z (1995 - 2010), różnią się, jeśli chodzi po motywacje do pracy, są wychowywani i innych warunkach. Faktem jest rosnący poziom świadomości wielu ludzi i tego trendu właściciel firm nie mogą ignorować. Potrzeba samorealizacji ludzi w miejscu pracy może być wyzwaniem dla organizacji, które dotąd nie brały tego pod uwagę. Dlatego ten obszar szkoleń jest tak istotny w ofercie Akademii Kompas.

CIEKAWOŚĆ I UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE są już wymogiem tych czasów. Long-life learning to wielki trend, silnie obecny w unijnych projektach edukacyjnych. Tę kompetencję możemy powiązać ze starzeniem się społeczeństwa, rozumianym jako stale rosnącym odsetkiem ludzi dojrzałych i starszych. Żyjemy coraz dłużej, jesteśmy aktywni zawodowo dłużej niż kiedyś, polityka zasiłków emerytalnych trzeszczy, nikt nie chce 1/3 społeczeństwa odsyłać do lamusa (na utrzymanie coraz mniejszej grupy młodych-pracujących). Więc long-life learning, aby nadal pozostać przydatnym, aktywnym, i móc wykorzystywać swoje doświadczenie i mądrość, poruszając się jednocześnie w świecie automatyzacji i AI. Bez ciekawości i chęci uczenia się, nie posiądziemy niezbędnej UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII.

Kompetencje NIEZAWODNOŚĆ I UWAGA NA SZCZEGÓŁY oraz KONTROLA JAKOŚCI łączą się bardzo z coraz większym udziałem automatyzacji, informatyzacji i AI. Osoby pracujące blisko IT, programowania, projektowania systemów, czy przy produkcji, w utrzymaniu ruchu, funkcjonują w bardzo wymagającym środowisku pracy. Te kompetencje, aby zostały zrealizowane, wymagają skupienia, koncentracji, odporności na stres i wytrzymałości.

Na koniec ulubione. EMPATIA I AKTYWNE SŁUCHANIE oraz PRZYWÓDZTWO I SPOŁECZNY WPŁYW. Celowo razem. Nie ma już przywództwa bez empatii. Nie ma społecznego wpływu bez aktywnego słuchania. Nie ma już jednostronnego kierunku zarządzania „z góry na dół” - jest wymiana, interakcja, branie wielu czynników pod uwagę. Słuchanie ludzi, słuchanie rynku. Dziś skuteczne przywództwo opiera się na autentyczności i wysokiej samoświadomości lidera. Tylko tak można dobrze wpływać na zespół, z którym się pracuje, na rynek, na Klientów. Tego właśnie uczymy w Akademii Przywództwa i w nadchodzącej Akademii Sprzedaży oraz Akademii Komunikacji. Bierzemy pod uwagę kompetencje przyszłości i tak tworzymy programy, aby nasi absolwenci nieśli te umiejętności dalej do swoich organizacji.

Pełen raport dostępny: The Future of Jobs Report 2023, World Economic Forum, https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/

Autor: Katarzyna Chwała

Copyright 2009-2024 Akademia Kompas

Projekt i wykonanie StudioAlfa