kompleksowe szkolenie

Zarządanie zmianą

Pobudzenie potrzeby działania zespołowego, zachęcenie do dialogu, pokazanie elementów związanych z Zarządzaniem zmianą. Efektem szkolenia jest również poznanie narzędzi i praktyk zarządzania zmianą, które mogą posłużyć wdrożeniu do macierzystej organizacji.

 

– Zrozumienie symptomów nadchodzących zmian i ich przyczyn.
– Umiejętność wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zmiany w firmie.
– Zrozumienie psychologicznych aspektów procesu zmiany.
– Przygotowanie do wdrożenia zmiany, opracowania strategii i planu oraz ewaluacji procesu.
– Określenie ról i zadań kluczowych postaci w procesie zmiany.
– Umiejętne zdefiniowanie źródła i przyczyny oporu wobec zmiany.
– Zrozumienie stanowiska i potrzeb interesariuszy procesu zmiany.
– Zdobycie wiedzy, jak powinna wyglądać struktura komunikacji w procesie zmiany.

Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

1.Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą.

2.Zmiany a rzeczywistość.

3.Przygotowanie firmy do planowanych zmian.

4.Zarządzanie kompetencjami pracowników w procesie zmiany.

5.Akceptacja zmiany jako kompetencja.

6.Zależność pomiędzy hierarchią indywidualnych wartości pracowników, a misją i strategią firmy.

7.Jak budować odpowiedzialność pracowników za wykonywane zadania ?

8.Budowanie poczucia przynależności do firmy.

9.Jak budować wśród pracowników świadomość ponoszonych kosztów wynikających z mało efektywnej pracy ?

10.Ludzie i ich współdziałanie w zmianie.

11.Usamodzielnianie pracowników – jak do tego dążyć?

12.Znaczenie kreatywności i elastyczności w zmianie.

13.Fazy przechodzenia przez proces zmiany.

14.Etapy procesu wprowadzania zmian.

15.5 barier wprowadzania zmiany.

16.Doskonalenie procesu poprzez narzędzia PDCA.

 
ILOŚĆ GODZIN:
14 (2 dni)

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

Napisz
poczta@akademiakompas.pl

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Zobacz inne nasze szkolenia

“Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera. ”

“Uwalniamy potencjał i towarzyszymy w zmianach, aż do osiągnięcia założonego celu!”

Małgorzata DUDEK
MAŁGORZATA BUKOWSKA-SELWON
 • EXPECTUM

  Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera.
 • Hotel Pirat & SPA

  Profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo duża wiedza, doświadczenie trenera i przede wszystkim partnerskie podejście okazały się być na najwyższym poziomie. Indywidualny tryb prowadzenia szkolenia pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy z zagadnień menadżerskich oraz negocjacyjnych. Polecamy firmę AKADEMIA KOMPAS jako solidnego i nietuzinkowego partnera
 • ENTRA

  Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe. Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas jako partnera godnego współpracy.
 • Leluki

  Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
 • PGN

  Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy, a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
 • ELTEL

  Doceniamy profesjonalne podejście i zaangażowanie Akademii Kompas w obsługę naszych projektów szkoleniowych, tym samym wysoko oceniając poziom i skuteczność realizowanych projektów.
 • SUN INVEST

  W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
 • MODERN SCHOOL

  Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Akademię Kompas jako specjalistę w swojej branży
 • OCTIM

  Standardy w Akademii Kompas w pełni spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystamy z usług Akademii Kompas.
 • Model Art

  Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

Szukasz szkolenia dla siebie lub swojej firmy ?

Skontaktuj się z nami - zaufaj profesjonalistom !