Produktywność to wypadkowa trzech elementów: czasu, uwagi oraz poziomu energii (Human Power 2018).

Patrząc na efektywne wykorzystanie czasu warto przyjrzeć się, jak pracują zespoły w naszej firmie i zaobserwować: co udaje im się zrobić przez cały dzień, ile czasu przeznaczają na poszczególne zadania, jak często odkładają sprawy na później, oraz czy właściwie szacują czas na wykonanie swoich obowiązków.
Warto zatem sprawdzić na czym skupiają się zarówno nasi pracownicy jaki i menadżerowie, jak często ulegają rozproszeniu w ciągu dnia, czy potrafią utrzymać skupienie w dłuższych okresach czasu bez ciągłego sprawdzania poczty czy telefonu. Zaobserwujcie na jakie tematy rozmawiacie i jak długo. A przede wszystkim czy realizujecie założenia określone podczas rozmowy. Często obserwuję, że ustalenia określone podczas rozmów zadaniowych, nie są potem wdrażane w rzeczywiste środowisko pracy.

Zarządzanie własną uwagą i zaangażowaniem jest niewątpliwie kompetencją XXI.

Poza tym ważnym elementem w kontekście wysokiej produktywności, jest poziom energii pracowników.
Bez optymalnego poziomu energii fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej trudno jest mówić o pełnym zaangażowaniu w wykonanie zadania. Warto uświadomić sobie, że optymalne wykorzystanie posiadanej wiedzy, talentów, czy umiejętności jest możliwe tylko przy optymalnym poziomie energii witalnej.
Zmęczonego, przeciążonego lub spiętego pracownika ciężko jest zmotywować do efektywnej pracy czy nowych projektów.
Dlatego warto sprawdzić m.in.: z jakimi emocjami pracownicy zaczynają dzień oraz na ile i w jaki sposób się zmieniają, ile zapału i motywacji mają do wykonywanych zadań, jak kształtuje się ich poziom energii w ciągu dnia, jakie zadania realizują podczas swojego biologicznego cyklu zaangażowania, jaki styl pracy obowiązuje w ich zespole.

Podsumowując – Twoim zadaniem jako menadżera jest nie tylko wyznaczanie zadań, ale też obserwacja poziomu energii i uważności zadaniowej. Czy to robisz ?
Nie zapominaj oczywiście o swojej samoobserwacji, jeśli zauważasz, że czas przelatuje Ci przez palce ????

zobacz też

Szkolenia

Menadżerskie

KOMPAS MENADŻER

Marketingowe

KOMPAS MARKETING

Personalne

KOMPAS PERSONALNE

Sprzedażowe

KOMPAS SPRZEDAŻ

Hotelarskie

KOMPAS HOTELE

Szkolenia otwarte

HARMONOGRAM