ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

CEL SZKOLENIA:

Pobudzenie potrzeby działania zespołowego, zachęcenie do dialogu, pokazanie elementów związanych z Zarządzaniem zmianą. Efektem szkolenia jest również poznanie narzędzi i praktyk zarządzania zmianą, które mogą posłużyć wdrożeniu do macierzystej organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

– Zrozumienie symptomów nadchodzących zmian i ich przyczyn.
– Umiejętność wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zmiany w firmie.
– Zrozumienie psychologicznych aspektów procesu zmiany.
– Przygotowanie do wdrożenia zmiany, opracowania strategii i planu oraz ewaluacji procesu.
– Określenie ról i zadań kluczowych postaci w procesie zmiany.
– Umiejętne zdefiniowanie źródła i przyczyny oporu wobec zmiany.
– Zrozumienie stanowiska i potrzeb interesariuszy procesu zmiany.
– Zdobycie wiedzy, jak powinna wyglądać struktura komunikacji w procesie zmiany.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą.

2.Zmiany a rzeczywistość.

3.Przygotowanie firmy do planowanych zmian.

4.Zarządzanie kompetencjami pracowników w procesie zmiany.

5.Akceptacja zmiany jako kompetencja.

6.Zależność pomiędzy hierarchią indywidualnych wartości pracowników, a misją i strategią firmy.

7.Jak budować odpowiedzialność pracowników za wykonywane zadania ?

8.Budowanie poczucia przynależności do firmy.

9.Jak budować wśród pracowników świadomość ponoszonych kosztów wynikających z mało efektywnej pracy ?

10.Ludzie i ich współdziałanie w zmianie.

11.Usamodzielnianie pracowników – jak do tego dążyć?

12.Znaczenie kreatywności i elastyczności w zmianie.

13.Fazy przechodzenia przez proces zmiany.

14.Etapy procesu wprowadzania zmian.

15.5 barier wprowadzania zmiany.

16.Doskonalenie procesu poprzez narzędzia PDCA.

ILOŚĆ GODZIN:
14 (2 dni)

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl