Zarządzanie zespołem i zmianą

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik pozyskał wiedzę jak  funkcjonować w zespole, zarządzać zmianą oraz działać na zasadzie synergii. Zdobył umiejętności takie jak: podział obowiązków, pozytywne wpływanie na funkcjonowanie firmy oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia zespołowe. Wykształcił kompetencje społeczne takie jak skuteczne zarządzanie zmianą i budowanie zaufania między współpracownikami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Pozyskanie wiedzy jak  funkcjonować w zespole, budować relacje oraz działać na zasadzie synergii
 • Zdobycie umiejętności efektywnego podziału obowiązków, pozytywnego wpływania na funkcjonowanie firmy oraz reagowania na potencjalne zagrożenia zespołowe podczas procesu zmiany
 • Wykształcenie kompetencji społecznych tj. skuteczne komunikowanie się i budowanie zaufania między współpracownikami w procesie zmiany
GRUPA DOCELOWA:

Osoby pracujące na stanowiskach zarządzających każdego szczebla, liderzy projektów, potencjalni kandydaci do na stanowiska zarządzające.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Dobry pracownik – dobry biznes – duża satysfakcja
 2. Potencjał pracowników i umiejętne jego wykorzystanie
 3. Tworzenie efektywnej struktury zespołu i czytelnych zakresów czynności
 4.  5 dysfunkcji pracy zespołowej
 5. Etapy rozwoju pracownika i zespołu
 6. Współodpowiedzialność zespołowa – metoda „We play the game”
 7. Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą
 8. Zmiany a rzeczywistość
 9. Przygotowanie firmy do planowanych zmian
 10. Akceptacja zmiany jako kompetencja
 11. Budowanie poczucia przynależności do firmy
 12. Znaczenie kreatywności i elastyczności w zmianie
 13. Fazy przechodzenia przez proces zmiany
 14. Etapy procesu wprowadzania zmian
 15. 5 barier wprowadzania zmiany
CENA SZKOLENIA:
900 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
8:30 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

25 czerwca 2020

TRENER PROWADZĄCY

Ziemowit Sosiński

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl