ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE z elementami zarządzania poprzez cele

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji organizacyjnych, wiedzy z zakresu dobrego zarządzania czasem pracy oraz zdobycie umiejętności dobrej organizacji i diagnozowania ryzyka błędów w fazie organizacyjnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Uporządkowanie wiedzy z racjonalnego gospodarowania własnym czasem.

2.Wdrażanie nowych technik planowania czasu pracy, skutecznego formułowania i osiągania zamierzonych celów.

3.Umiejętność koncentracji na zadaniu oraz panowania nad przebiegiem czasu pracy przez właściwe kształtowanie dnia pracy.

4.Zdobycie umiejętności eliminacji cech osobowości i nawyków, które utrudniają efektywne gospodarowanie czasem.

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy różnych działów i stanowisk, którzy potrzebują lepiej zarządzać sobą w czasie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Efektywne podejście do zarządzania czasem czyli obiektywna ocena wartości i wykorzystania czasu.

2.Co to znaczy zarządzać własnym czasem?

3.Jak obchodzisz się ze swoim czasem? – autodiagnoza.

4.Postawa proaktywna i pozytywne myślenie – ich rola w efektywnej organizacji pracy własnej.

5.Sposoby na ograniczenie roli czynników zakłócających funkcjonowanie w czasie.

6.Na co tracimy czas? – Trudności w organizowaniu własnego czasu.

7.Złodzieje czasu i kręgi wpływu.

8.Role życiowe (osobiste i zawodowe) – ich wzajemny wpływ, przenikanie (według S. R. Coveya).

9.Sposoby na usprawnienie wykorzystania czasu – Wyznaczanie celów a organizacja pracy własnej.

  1. Zasady formułowania celów.

11.Procedura sprawdzania celu smart.

  1. Strategia małych kroków: cele krotko- i  długoterminowe.
  2. Strategia Kurta Vonneguta.

14.Organizacja pracy własnej poprzez planowanie i wyznaczanie priorytetów – najpierw rzeczy najważniejsze.

15.Czy i jak planujesz – cztery generacje planowania (notes, kalendarz, metoda ABCD, matryca Eisenhowera).

16.Zasada 60/40.

17.Prawo Parkinsona.

  1. „Ostrzenie piły” – planuj także odpoczynek

19.6 zasad planowania.

ILOŚĆ GODZIN:
12 (2 dni)

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl