ZARZĄDZANIE CELAMI

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do wdrożenia w swoich zespołach nowych standardów oraz narzędzi wspierających zarządzanie w oparciu o dobrze zdefiniowane cele.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Dokonanie analizy dotychczasowych praktyk, utartych schematów i rutynowych działań.

  1. Zdobycie wiedzy, w jaki sposób rozwijać nowe umiejętności przy wyznaczaniu i realizacji różnych typów celów.

3.Stworzenie katalogu dobrych praktyk do zastosowania indywidualnego, zespołowego lub organizacyjnego.

4.Nabycie umiejętności wdrażania nowych celów oraz umiejętności nadawania nowego kierunku rozwoju poprzez cele.

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy różnych działów i stanowisk, którzy potrzebują lepiej określać cele i je realizować.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.

2.Czym są cele, skąd się biorą i co mówi o nich teoria?

3.Znaczenie zarządzania poprzez cele w projektach.

4.Ćwiczenie z omówieniem # 1;

5.Omówienie najpopularniejszych metod definiowania celów:

  • SMART,
  • SMARTER,
  • pytania kartezjańskie,
  • OKR (Objectives and Key Results)/KPI (Key Performance Indicators),
  • Metoda 3 odważnych kroków (3 bold steps).
  1. Wdrażanie zarządzania przez cele w organizacji.
  2. Wskaźniki realizacji (ewaluacja celów).
  3. Współpraca w realizacji celów.
  4. Ćwiczenie z omówieniem # 2 (Moja metoda zarządzania celami).

9.Podsumowanie.

ILOŚĆ GODZIN:
6

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl