WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zrozumienie budowania i funkcjonowania zespołu projektowego oraz rozwój kompetencji komunikacji i współpracy w zespole projektowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Przyswojenie zasad komunikacji w zespole projektowym.

2.Poznanie zasad współpracy zwłaszcza w warunkach konfliktu.

3.Poznanie przyczyn zachowań uczestników projektu.

4.Poprawa relacji i efektywności działania w zespole projektowym.

5.Rozwój współpracy w ramach zespołu projektowego.

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy zarządzający i pracujący w zespołach projektowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zespół a grupa.

2.Etapy rozwoju zespołu występujące w pracy projektowej.

3.Role typologii osobowości i zespołowe oraz ich wykorzystanie.

4.Różnice w komunikacji poziomej i pionowej.

5.Elementy ułatwiające i utrudniające współpracę.

6.Nawyki międzykulturowe i międzywydziałowe.

7.Konstruktywna wymiana pomysłów i wykorzystywanie potencjałów.

8.Pro aktywność zespołowa.

9.Znaczenie wspólnych celów.

10.Zasady ustalania i komunikowania celów.

11.Plany awaryjne i ich znaczenie w realizacji ustalonych zadań.

12.Umiejętne reagowanie na sytuacje trudne.

13.Metody zarządzania sobą w czasie i zadaniami w czasie projektu.

14.Gra symulacyjna – „Przygotowanie do oddania projektu”.

15.Najlepsze praktyki do zastosowania w rzeczywistości.

ILOŚĆ GODZIN:
16 (2 dni)

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl