TRENING ASERTYWNOŚCI i INTELIGENCJA EMOCJONALNA

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego wykorzystaniem zasad asertywności i inteligencji emocjonalnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Wzmocnienie samooceny oraz zdobycie umiejętności pozwalających na samokontrolę.

2.Zwiększenie skuteczności osobistej i społecznej.

3.Nauka rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i rozmówcy oraz umiejętne okazywanie odczuć adekwatnych do sytuacji.

4.Wzmocnienie relacji i kontaktów ze współpracownikami, podnoszenie poziomu swojej empatii i asertywności.

5.Zwiększenie łatwości poradzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby, które chcą podnieść swoją efektywność w zakresie asertywności oraz inteligencji emocjonalnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Asertywność – sztuka łagodnej stanowczości w komunikacji z pracownikami.

2.Postawa i umiejętności asertywne w zarządzaniu.

3.Efektywna komunikacja emocjonalna.

4.Umiejętność rozwiązywania konfliktów.

5.Sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych.

6.Po co nam inteligencja emocjonalna w zarządzaniu?

7.Podział, rola i schemat powstawania emocji.

8.IQ czy EQ – co decyduje o sukcesie w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

9.Wykorzystanie EQ w zarządzaniu ludźmi.

10.Wiedza o sobie jako czynnik efektywnego zarządzania emocjami.

11.Samoświadomość – autodiagnoza, uważność i obserwacja.

12.Ja realne, ja idealne i ja powinnościowe.

13.Samoocena a wzmacnianie pewności siebie.

14.Samokontrola – czyli jak panować nad impulsami w kontaktach międzyludzkich.

15.Metody i techniki radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

16.Identyfikacja wewnętrznych przekonań w kontekście umiejętności społecznych.

17.Uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób, czyli empatia w praktyce

ILOŚĆ GODZIN:
12 (2 dni)

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl