KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

CEL SZKOLENIA:

Poznanie taktyk i technik komunikacyjnych, nabycie prawidłowych nawyków komunikacyjnych, nabycie umiejętności prawidłowego rozpoznawania różnych modeli komunikacji interpersonalnej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
  1. Zdobycie umiejętności mówienia tak, aby zostać usłyszanym.
  2. Podniesienie komunikacji w trudnych warunkach otoczenia oraz z trudnymi rozmówcami.
  3. Poznanie metod dostosowania się do swojego rozmówcy pod kątem jego typu osobowości w celu budowanej lepszej relacji.
  4. Podniesienie osobistej skuteczności i efektywności zawodowej.

5. Zrozumienie własnego stylu komunikacji.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą ponieść kompetencje  zakresu komunikacji, aktywnego słuchania oraz zrozumienia drugiej strony w dialogu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Pojęcie komunikacji.

2.Modele komunikacyjne.

3.Filtry i Bariery.

4.Komunikacja werbalna i niewerbalna.

5.Komunikacja niewerbalna – znaczenie mowy ciała a badania A. Meharbiana.

6.Warstwy wypowiedzi wg. Shultza Von Thuna.

7.Słuchanie czy słyszenie ?

8.Sztuka zadawania pytań.

9.Typologia osobowości.

10.Systemy reprezentacji.

11.Informacja zwrotna.

12.Komunikacja Asertywna.

13.Komunikat JA.

14.Zasady czystej komunikacji.

15.Reguły wywierania wpływu.

16.Podstawy analizy transakcyjnej.

ILOŚĆ GODZIN:
12 (2 dni)

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl