Skuteczność w działaniu

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także o metodach planowania długo i krótkoterminowych celów. Pozyska umiejętność hierarchizowania działań zgodnie z własnymi celami oraz stworzenia indywidualnego planu skutecznego działania. W efekcie nabędzie kompetencje społeczne takie jak: umiejętność motywacji, samokształcenia się i zarządzania sobą w czasie.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Osiąganie lepszych efektów w różnych aspektach życia
 • Zdobycie konkurencyjnych kompetencji
 • Efektywne współpracowanie z otoczeniem, które wpływa na Twoją skuteczność
 • Umiejętność wykorzystania powszechnie znanych metod planowania długich i krótkoterminowych celów
 • Ukierunkowanie wszystkich swoich działań na konkretne cele
 • Umiejętność efektywnego wykorzystania czasu, tak by każda minuta zbliżała Cię do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • Zmiana nawyków ograniczających na wspierające
GRUPA DOCELOWA:

Właściciele firm, menedżerowie, pracownicy chcący nauczyć się skuteczności w działaniu.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Motywatory wewnętrzne i zewnętrzne
 2. Elementy składowe skuteczności
 3. Metody planowania długo i krótkoterminowych celów
 4. Matryca oceny priorytetów
 5. Kompetencje skuteczności i ich rozwój
 6. Otoczenie i jego wpływ na skuteczność
 7. Nowe zachowania = Nowe nawyki
 8. Delegowanie / Podział zadań
 9. Przygotowanie indywidualnego planu skutecznego działania zgodny z Twoimi celami
CENA SZKOLENIA:
1700 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

11-12 października 2021

TRENER PROWADZĄCY

Małgorzata Dudek

 

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl