Skuteczne negocjacje

CEL SZKOLENIA:

Nabycie umiejętności efektywnych negocjacji biznesowych i społecznych

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Zrozumienie echanizmu wpływające na negocjujące strony oraz skutki przyjęcia niewłaściwych rozwiązań.

2.Omówienie i przećwiczenie w praktyce zagrożeń czyhających na negocjatorów

3.Poznanie metod eliminacji stereotypów związanych z technikami negocjacyjnymi oraz konfliktem interesów co pozwoli na zmienę dotychczasowych postawy.

4.Wypracowanie katalogu dobrych praktyk oraz rekomendacji co pozwoli na lepszy dobór narzędzi wspierających codzienną pracę z klientem, współpracownikami czy przełożonymi.

5.Wyeliminowanie z nawyku negocjacyjnego zagrożenia jakie niosą za sobą źle prowadzone negocjacje np.: wysokie koszty, opóźnienia, utrata zaufania.

GRUPA DOCELOWA:

Osoby, które zajmują się negocjacjami, mediacjami, budowaniem zasad współpracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do ogólnej teorii negocjacji:

Czym są negocjacje i skąd biorą się związane z nimi trudności?

Prezentacja koła konfliktu,

Trudne zagrywki klienta

Kilka słów o psychologii w negocjacjach,

Jak w czasie negocjacji działa nasz umysł?

Fazy negocjacji.

Najbardziej znane style negocjacyjne.

Analogie do sztuk walki – dlaczego przegrywamy w negocjacjach lub wychodzimy z nich poobijani?

Omówienie metod pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach: przełamywanie impasów, reakcja na manipulację, obrona przed niepożądanymi zachowaniami, ultimatum, zerwanie negocjacji.

Przygotowanie arkusza analizy i planowania negocjacji.

Stworzenie katalogu dobrych praktyk do wdrożenia w pracy/życiu

ILOŚĆ GODZIN:
14

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl