Rekrutacja. Zarządzanie celami i sobą w czasie

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników na konkretne stanowisko pracy, będzie wiedział, jak przeprowadzić proces rekrutacji i onboardingu pracownika oraz jak delegować zadania pracownikowi i skutecznie egzekwować ich realizację.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Efektywnie zarządza czasem pracy swoim i swoich pracowników,
 • Usprawnia wykorzystanie swojego czasu,
 • Definiuje cele krótko i długoterminowe,
 • Deleguje zadania pracownikom,
 • Umiejętnie eliminuje cechy osobowościowe i nawyki, które utrudniają efektywne gospodarowanie czasem,
 • Planuje proces rekrutacji pracowników,
 • Przeprowadza proces rekrutacji pracowników w swojej firmie,
 • Wdraża pracownika na dane stanowisko pracy,
 • Ustala zasady pracy, zadania i obowiązki pracowników na danym stanowisku pracy,
 • Rozwija potencjał pracownika,
 • Wykorzystuje swoje kompetencje społeczne w zakresie przeprowadzania rekrutacji pracownika,
 • Wykorzystuje najlepsze i skuteczne praktyki rekrutacyjne,
 • Rozumie kandydatów na dane stanowisko pracy, ich reakcje oraz zachowania podczas procesu rekrutacji
GRUPA DOCELOWA:

Właściciele firm, kierownicy, menedżerowie oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją i selekcją pracowników oraz delegowaniem zadań i obowiązków.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1: Zarządzanie sobą w czasie i delegowanie zadań – Małgorzata Dudek

 1. Co to znaczy zarządzać własnym czasem?
 2. Jak obchodzisz się ze swoim czasem? – autodiagnoza
 3. Na co tracimy czas? – trudności w organizowaniu własnego czasu
 4. Sposoby na usprawnienie wykorzystania czasu – wyznaczanie celów a organizacja pracy własnej
 5. Zasady formułowania celów
 6. Strategia małych kroków: cele krótko- i  długoterminowe
 7. Strategie/metody zarządzania sobą w czasie
 8. Cele a zadania w delegowaniu
 9. Skutki błędów w delegowaniu oraz ich przyczyny
 10. Modele delegowania
 11. 7 poziomów delegowania
 12. Check lista złotych zasad efektywnego delegowania
 13. Przypadki i ćwiczenia – delegowanie zadań
 14. Role życiowe (osobiste i zawodowe) – ich wzajemny wpływ na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (według S. R. Coveya)

Dzień 2: Rekrutacja i wdrożenie pracownika – Adrianna Filiks

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
 2. Wybór kandydatów do rekrutacji
 3. Przygotowanie do rekrutacji
 4. Rekrutacja
 5. Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej (pytania w rekrutacji, obserwacja kandydata, obserwacja zachowań, rodzaje wywiadu)
 6. Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej i co dalej
 7. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca
 8. Wprowadzenie do zespołu
 9. Zasady pracy
 10. Zadania i obowiązki
 11. Dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem
 12. Horyzonty czasowe rozwoju
 13. Zwiększenie poczucie wpływu na firmę
 14. Rozwijanie potencjału czy rozwiązywanie umowy o pracę
CENA SZKOLENIA:
3200 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
16
GODZINY SZKOLENIA:
08:00 – 16:10
MIEJSCE SZKOLENIA:
Akademia Rozwoju Osobistego Kompas Małgorzata Dudek, ul. Dąbrowszczaków 39/216, Olsztyn
TERMIN SZKOLENIA:

08-09 kwietnia 2022

TRENER PROWADZĄCY

 

Małgorzata Dudek

Adrianna Filiks

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl