REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

CEL SZKOLENIA:

Rozwój kompetencji w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz zamknięcia procesu rekrutacji i selekcji. Nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających sprawne zarządzanie potencjałem pracowniczym

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Otrzymanie informacji o najlepszych praktykach rekrutacyjnych
 • Stworzenie dla stanowiska w firmie opisu stanowiska niezbędnego do procesu efektywnej rekrutacji
 • Poznanie odpowiednich schematów rekrutacyjnych
 • Zdobycie wiedzy o metodach rekrutacji
 • Zrozumienie kandydatów, ich reakcji i zachowania
 • Poznanie i przepraktykowanie procesu rekrutacji w bezpiecznym środowisku szkoleniowym.
GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał procesem rekrutacji i selekcji. Grupą docelową jest kadra menedżerska każdego szczebla oraz osoby, które chcą zwiększyć swoją efektywność menedżerską.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Opis stanowisk i zakresy czynności

Formularze stanowiskowe

Poziomy zaszeregowań

Matryca kompetencji

Po co wniosek rekrutacyjny i zakres czynności ?

Określanie zadań i wartości rozwojowych

Charakterystyka pracownika – typologia kandydatów

 1. Wybór kandydatów do rekrutacji

Poszukiwanie kandydatów

Jak przeprowadzić wstępną selekcję CV?

Kontakt z kandydatami

Uwaga na dyskryminację

 1. Przygotowanie do rekrutacji

Planowanie procesu

Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć ?

Przygotowanie i struktura rozmowy rekrutacyjnej

Lista kontrolna do rozmowy rekrutacyjnej

Jak połączyć rekrutację z budowaniem wizerunku firmy?

Określenie kryteriów selekcji

 1. Rekrutacja

Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa rekrutacyjna

Otwarcie rozmowy

 1. a) Pytania w rekrutacji :

Rodzaje pytań rekrutacyjnych

Jak zadawać pytania rekrutacyjne?

Cele pytań rekrutacyjnych

Pytania o doświadczenie

Pytania kompetencyjne

Pytania motywacyjne

 1. b) Obserwacja kandydata:

Obserwacja zachowań

Obserwacja niewerbalności

 1. c) Rodzaje wywiadu:

Wywiad sytuacyjny

Wywiad skierowany na pracę

Wywiad psychologiczny

Wywiad wstępny w stresie

 1. d) Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej

Po co w ogóle oceniamy ?

Jak oceniać kandydata po rozmowie?

Mocne strony i błędy oceny

 1. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca

Miejsce i cele firmy

Wprowadzenie do zespołu

Zasady pracy

Zadania i obowiązki

ILOŚĆ GODZIN:
12

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl