Rekrutacja i selekcja z elementami wdrażania pracowników do firmy ​

CEL SZKOLENIA:

Celem edukacyjnym szkolenia „Rekrutacja i selekcja pracowników” jest przygotowanie słuchaczy do wdrożenia w swojej firmie lepszych sposobów rekrutacji i selekcji pracownika. Podczas szkolenia uczestnicy uzupełnią swoją wiedzę o tym jak prawidłowo stworzyć opis stanowiska, na które chcą rekrutować nowych pracowników, poznają metody i schematy rekrutacji oraz będą potrafili rekrutować nowych pracowników. Przepraktykują proces rekrutacji w bezpiecznym środowisku szkoleniowym. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoje kompetencje społeczne w zakresie przeprowadzania rekrutacji, otrzymają informację o najlepszych praktykach rekrutacyjnych. Zdobędą umiejętność rozumienia kandydatów ich reakcji i zachowania podczas procesu rekrutacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Zdobycie umiejętności przygotowania się do procesu rekrutacji
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia do firmy procesu rekrutacji i selekcji kandydatów
 • Zdobycie wiedzy na temat opisu stanowisk oraz zakresu czynności
 • Poznanie metod i schematów rekrutacyjnych
 • Obserwacja najważniejszych elementów mających wpływ na decyzję o zatrudnieniu
 • Negocjacje rekrutacyjne
 • Poznanie najlepszych praktyk rekrutacyjnych
GRUPA DOCELOWA:

Właściciele firm, menedżerowie, pracownicy chcący poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu rekrutacji i selekcji.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
  Formularze stanowiskowe
  Poziomy zaszeregowań
  Matryca kompetencji
  Formułowanie zakresów czynności
  Charakterystyka pracownika – typologia kandydatów
 2. Wybór kandydatów do rekrutacji
  Poszukiwanie kandydatów
  Jak przeprowadzić wstępną selekcję CV?
  Kontakt z kandydatami
  Uwaga na dyskryminację
 3. Przygotowanie do rekrutacji
  Planowanie procesu
  Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć ?
  Przygotowanie i struktura rozmowy rekrutacyjnej
  Lista kontrolna do rozmowy rekrutacyjnej
  Jak połączyć rekrutację z budowaniem wizerunku firmy
  Określenie kryteriów selekcji
 4. Rekrutacja
  Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
  Pytania w rekrutacji
  Obserwacja kandydata
  Obserwacja zachowań
  Rodzaje wywiadu
  Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej i co dalej
 5. Po co w ogóle oceniamy ?
 6. Dobre praktyki do wdrożenia w naszej firmie
 7. Dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem
 8. Poszukiwanie talentów w jednostce
 9. Rozszerzenie kwalifikacji
 10. Wdrożenie kandydatów do firmy
 11. Praca z potencjałem i rozwój kompetencji
CENA SZKOLENIA:
1500 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

26-27  luty 2020

TRENER PROWADZĄCY

Małgorzata Dudek

 

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl