OCENA OKRESOWA

i prowadzenie rozmów z pracownikami

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności oceniania kompetencji pracowniczych oraz zrozumienie systemu wartościowania kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

– Zdobycie umiejętności dokonywania oceny kompetencji pracowniczych.

– Zdobycie wiedzy z zakresu rozmowy oceniającej.

– Zdobycie umiejętności udzielania korygującej informacji zwrotnej.

– Zdobycie kompetencji radzenia sobie z sytuacjami trudnymi podczas rozmowy.

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które do tej pory nie zajmowały się systemami ocen, natomiast dziś stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia tego narzędzia. Grupą docelową są również menedżerowie wszystkich szczebli, którzy potrzebują usystematyzować sobie to narzędzie oraz zdobyć efektywną wiedzę na temat jego stosowania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zasadność wprowadzania systemu oceniania do firmy.

2.Czym są kompetencje?

3.Etapy oceny okresowej.

4.Wybór metod i technik oceniania oraz kryteriów i wag.

5.Tworzenie kwestionariusza ocen.

6.Narzędzia motywacyjne rozmowy oceniającej.

7.Zapoznanie pracowników z systemem oceniania.

8.Planowanie rozmowy oceniającej.

9.Planowanie ścieżek rozwoju zawodowego pracowników.

10.Struktura rozmowy oceniającej i kontrola jej przebiegu.

11.Trzy formuły rozmowy oceniającej: zamknięta, otwarta, coaching.

12.Metody przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.

13.Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

ILOŚĆ GODZIN:
16

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl