Negocjacje w biznesie

CEL SZKOLENIA:

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu mechanizmów wpływających na negocjujące strony oraz skutków przyjęcia niewłaściwych rozwiązań. Dowie się jakie zagrożenia czyhają na negocjatorów. Uczestnik podczas szkolenia zdobędzie umiejętność eliminacji stereotypów związanych z technikami negocjacyjnymi oraz konfliktem interesów co pozwoli mu zmienić dotychczasowe postawy. Nauczy się właściwego doboru narzędzie wspierających codzienną pracę z klientem.  Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu rozwiązywania konfliktów, etyki biznesowej, współpracy w osiąganiu celu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
  • Zrozumienie mechanizmów wpływających na negocjujące strony oraz skutki przyjęcia niewłaściwych rozwiązań.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia skutecznych procesów negocjacyjnych
  • Pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń czyhających na negocjatorów (pułapki jakie mogą się pojawić w toku rozmów np.: impasy, manipulacje, zachowania nieetyczne etc.)
  • Poznanie metody eliminacji stereotypów związanych z technikami negocjacyjnymi oraz konfliktem interesów co pozwoli zmienić dotychczasowe postawy.
  • Wypracowanie katalogu dobrych praktyk oraz rekomendacji, co pozwoli na lepszy dobór narzędzi wspierających codzienną pracę z klientem, współpracownikami czy przełożonymi.
  • Nabycie kompetencje społecznych, które pozwolą na lepsze prowadzenie negocjacji co z kolei pozwoli na wyeliminowanie zagrożeń jakie niosą za sobą źle prowadzone negocjacje np.: wysokie koszty, opóźnienia, utrata zaufania.
  • Osiągnięcie umiejętności wprowadzania nowych rozwiązań, co w połączeniu z podniesieniem świadomości na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów pozwala lepiej prowadzić negocjacje z klientami, współpracownikami lub przełożonymi.
GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, kadry menagerskiej,  osób zajmujących się negocjacjami lub rozmowami z klientami, osób odpowiedzialnych za kontakty z klientem i prowadzenie negocjacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do ogólnej teorii negocjacji

2. Czym są negocjacje i skąd biorą się związane z nimi trudności?

  • prezentacja koła konfliktu,
  • kilka słów o psychologii w negocjacjach,
  • jak w czasie negocjacji działa nasz umysł?

3. Fazy negocjacji

4. Najbardziej znane style negocjacyjne

5. Analogie do sztuk walki – dlaczego przegrywamy w negocjacjach lub wychodzimy z nich poobijani?

6. Omówienie metod pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach: przełamywanie impasów, reakcja na manipulację, obrona przed niepożądanymi zachowaniami, ultimatum, zerwanie negocjacji

7. Przygotowanie arkusza analizy i planowania negocjacji

8.Stworzenie katalogu dobrych praktyk do wdrożenia w pracy/życiu

Podsumowanie

 

CENA SZKOLENIA:
900 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

5 czerwca 2020

TRENER PROWADZĄCY

Dawid Samulewicz

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl