MOTYWACJA FINANSOWA I POZAFINANSOWA

CEL SZKOLENIA:

Powyższe szkolenie ma na celu przedstawienie metod skutecznego motywowania pozafinansowego i pokazanie sposobów zarządzania pracownikami przez działania motywujące. Podczas tego szkolenia odpowiemy sobie na pytanie: Jak skutecznie zmotywować załogę do działania?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

– Zdobycie wiedzy z zakresu pozafinansowych źródeł i metod motywacji.

– Poznanie motywatorów pracowniczych oraz korzystanie z tej wiedzy.

– Zrozumienie różnic w motywowaniu dla poszczególnych pracowników.

– Doskonalenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej na temat efektów pracy

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykowane jest dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich wszystkich szczebli, Pracowników działów HR oraz specjalistów zajmujących się motywowaniem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Co motywuje pracowników?

2.Różnice w potrzebach motywacyjnych pokolenia X i Y.

3.5 dysfunkcji pracy zespołowej – o budowaniu zaangażowania i identyfikacji z celami firmy.

4.Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

5.Rodzaje negatywnej motywacji i ich konsekwencje.

6.Umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej.

7.Nagroda vs kara/konsekwencja.

8.Komunikacja motywująca.

9.Dopasowanie stylu zarządzania do poziomu dojrzałości pracownika – model przywództwa sytuacyjnego Blancharda, warunki skuteczności.

10.Wywieranie pozytywnego wpływu w celu podnoszenia motywacji.

ILOŚĆ GODZIN:
8

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl