Kształtowanie wizerunku firmy

CEL SZKOLENIA:

Budowanie pozytywnego obrazu organizacji  w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez oddziaływanie na postawy klienta zewnętrznego, wewnętrznego i innych grup interesariuszy. Podejmowanie działań z zakresu  kształtowania wizerunku pracodawcy (ang. Employer Branding – EB).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Poznanie podstaw marketingu i zasad kształtowania relacji z otoczeniem
 • Przegląd nowoczesnych kanałów komunikacji
 • Zdobycie umiejętności dopasowania działania wizerunkowe do specyfiki działalności organizacji dbając o jej spójność
 • Umiejętny dobór kanałów komunikacji adekwatnie do preferencji wybranych grup docelowych
 • Zdolność planowania i konsekwentnego realizowania wspólnie z pracownikami wizji marki przedsiębiorstwa
GRUPA DOCELOWA:

Właściciele, pracownicy przedsiębiorstw nastawieni na rozwój w obszarze budowania spójnego wizerunku organizacji

PROGRAM SZKOLENIA:
 • Elementy składające się na efektywną strategię
 • Sposoby diagnozowania cech marki przedsiębiorstwa
 • Jak komunikować cechy marki wewnątrz organizacji?
 • Kształtowania relacji z otoczeniem poprzez kształtowanie wizerunku
 • Paleta kanałów nowoczesnej komunikacji w kształtowaniu wizerunku
 • Definiowanie grup docelowych oraz kanałów dotarcia do każdej z nich

 

CENA SZKOLENIA:
1500 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
09:00-15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

30 marca 2020

TRENER PROWADZĄCY

Ziemowit Sosiński

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl