Efektywny proces rekrutacji i selekcji – SZKOLENIE ONLINE

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • prezentacji technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy,
 • przygotowania praktycznego do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska, jako ważnego instrumentu menedżerskiego,
 • wypracowania programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Dla firmy:

 • firma będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący system pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie,
 • podniesie swoje możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników,
 • pracownicy firmy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

Dla uczestników:

 • nauczą się profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji,
 • będą mieć możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy,
 • uzyskają umiejętność budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników.
GRUPA DOCELOWA:

Warsztat przeznaczony przede dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

Moduł 1. Trendy kształtujące współczesny rynek pracy

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych – planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem inwestycji i rozwoju firmy. Wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy.
 • Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów.
 • Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę? (Employer Branding i Candidate Experience).
 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy?

Moduł 2. Profil Rekrutacyjny Kandydata

 • Przygotowanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba sprawdzić, a czego badać nie warto?
 • Profil Rekrutacyjny Kandydata – jak sprawnie i szybko go stworzyć, dbając jednocześnie o to, by dokładnie wiedzieć kogo się szuka.

Moduł 3. Źródła pozyskiwania pracowników

 • Sytuacja na rynku pracy – sposoby dotarcia do kandydata (metody tradycyjne i nowoczesne)
 • Jak wygląda proces rekrutacji z perspektywy kandydata i pracodawcy – Skanowanie rynku pracy

Moduł 4. Ogłoszenie rekrutacyjne

 • Social media w rekrutacji
 • Dobór mediów a profil stanowiska, zasięg mediów
 • Przygotowanie informacji dla kandydatów (uwzględnienie m.in. różnic pokoleniowych)

Moduł 5. Analiza dokumentów kandydata, przygotowanie do spotkania

 • Czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie
 • Na jakie informacje w CV należy zwrócić uwagę, o co i jak pytać kandydata.

 

Dzień 2

Moduł 6. Rozmowa kwalifikacyjna – od chaosu do porządku

 • Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych – jak uzyskać maksimum informacji unikając banału?
 • Modele przygotowania rozmowy kwalifikacyjnej.

Moduł 7. Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Najskuteczniejsze pytania rekrutacyjne – pytania behawioralne – efektywne diagnostycznie i prognostycznie
  • badanie predyspozycji kandydata – mocne pytania rekrutacyjne
  • praktyczne narzędzie do zadawania pytań zgodnie z Modelem STAR, Lejek
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
 • Konstruowanie pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o profil kandydata.
 • Aspekty prawno-etyczne  procesu rekrutacyjnego.

Moduł 8. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

 • Metody badania deklarowanych umiejętności, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu w ocenie kandydata – techniki zaczerpnięte z Assessment Center
 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Po rozmowach – ocena kandydatów, podsumowanie kryteriów wyboru – Matryca Zatrudnienia – narzędzie, które pomaga podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z konkretną osobą.

Moduł 9. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Podziękowanie pozostałym kandydatom.

Moduł 10. Wnioski. Podsumowanie szkolenia.

 • Zakończenie warsztatu omówieniem przygotowanych narzędzi.

 

Szkolenie obejmuje zapoznanie i przećwiczenie praktycznych technik i narzędzi pomocnych w skutecznym prowadzeniu  rozmów rekrutacyjnych: 

 • Model Profilu Rekrutacyjnego Kandydata – praktyczne narzędzie, które pomaga odkryć, co jest najważniejsze do dalszej weryfikacji u kandydatów
 • Model STAR i techniki zadawania pytań behawioralnych badających predyspozycje kandydata
 • Techniki badania umiejętności deklarowanych przez kandydata.

Uczestnik szkolenia otrzyma również:

 • Katalog przykładowych pytań behawioralnych ułożonych pod kątem kluczowych kompetencji oraz gotowy scenariusz do rozmowy prowadzonej modelem STAR.
 • Poradnik przygotowania i poprowadzenia spotkania rekrutacyjnego online.

Grupa szkoleniowa: max. 8 osób

CENA SZKOLENIA:
1100 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
16
GODZINY SZKOLENIA:
09:00 – 14:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ONLINE
TERMIN SZKOLENIA:

30-31 maja 2022

TRENER PROWADZĄCY

Adrianna Filiks

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl