Budowanie zespołu i podnoszenie jego efektywności

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik nabędzie wiedzę o komunikacji, budowaniu relacji w firmie i zespole oraz pozna zasady w ramach synergii. Pozyska umiejętności takie jak: podział obowiązków, delegowanie, pozytywne działania wpływanie na funkcjonowanie firmy oraz reagowanie na potencjalne zagrożenia. Wykształci kompetencje społeczne takie jak skuteczne komunikowanie się, przydział ról i budowanie zaufania między współpracownikami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Pozyskanie wiedzy jak  funkcjonować w zespole, budować relacje oraz działać na zasadzie synergii
 • Zdobycie umiejętności efektywnego podziału obowiązków, pozytywnego wpływania na funkcjonowanie firmy oraz reagowania na potencjalne zagrożenia zespołowe
 • Wykształcenie kompetencji społecznych tj. skuteczne komunikowanie się i budowanie zaufania między współpracownikami.
GRUPA DOCELOWA:

Osoby pracujące na stanowiskach zarządzających każdego szczebla, liderzy projektów, potencjalni kandydaci do na stanowiska zarządzające.

PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Kiedy grupa staje się zespołem ?
 2. Podstawowe dysfunkcje zespołowe i przeciwdziałanie im
 3. Zespół vs Lider
 4. Korzyści i zagrożenia pracy zespołowej
 5. Synergia – najważniejsza cecha zespołu
 6. Rywalizacja w zespole
 7. Dynamika rozwoju i fazy rozwoju zespołu
 8. Wartości zespołowe – dlaczego to takie ważne ?
 9. Jakie korzyści z poczucia i komunikowania misji odnosi pracownik firmy i jak na tym zyskuje ?
 10. Analiza SWOT – jako narzędzie do eliminacji potencjalnych sytuacji kryzysowych
 11. Identyfikacja pracowników z firmą
CENA SZKOLENIA:
900 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
8:30 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

30 sierpnia 2019

TRENER PROWADZĄCY

Ziemowit Sosiński

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl