Budowanie autorytetu w zarządzaniu

CEL SZKOLENIA:

Poznanie stylów przywództwa oraz określenie najlepszego stylu do zastosowania w zarządzaniu. Podniesienie umiejętności budowania autorytetu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

1.Umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron.

2.Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej.

3.Umiejętność nakreślenia mapy czynników

determinujących efektywność osobistą.

  1. Umiejętność radzenia sobie w sposób kreatywny z

problemami i konfliktami.

  1. Umiejętność wiarygodnej autoprezentacji i

przekonywania innych.

GRUPA DOCELOWA:

Pracownicy wszystkich szczebli w zarządzaniu oraz pracownicy, którzy mają awansować w strukturze na stanowiska menedżerskie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Jakim kierownikiem chcę być – autorytet kierownika zależy od Twojego rozwoju – badamy obszary do rozwoju.

2.Style zarządzania.
Komunikacja interpersonalna – jak mówić by być skutecznym.

3.Narzędzia stosowane w skutecznej komunikacji.

4.Typy osobowości – świadomość różnych typów osobowości daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjałów tkwiących w zespole, oraz lepszego zrozumienia zachowania pracowników.

5.Koło rozwoju kierownika.

6.Możliwości jakie daje stanowisko lider to osoba, która w odpowiedni sposób potrafi wpływać na ludzkie postawy, systemy wartości, zachowania.

7.Własne możliwości rozwoju autoryteru  wg. Okna Johari.

8.Autorytet a zaspokajanie potrzeb zespołu.

9.Autorytet a ustalanie zasad zespołowych.

10.Autorytet w komunikacji oraz sytuacjach trudnych.

11.Diagram pracowników podległych poszczególnym kierownikom.

ILOŚĆ GODZIN:
16

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl