Autorytet i komunikacja

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie „Autorytet i komunikacja” przygotowuje uczestnika do prawidłowej komunikacji interpersonalnej ze współpracownikami oraz zbudowania niepodważalnego autorytetu wśród pracowników. Na szkoleniu zostaną przedstawione techniki wykorzystywane przez osoby na co dzień zajmujące się skuteczną komunikacją z drugim człowiekiem, służące uzyskiwaniu celów biznesowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Identyfikuje osobowość przywódczą i wykorzystuje jej cechy w zarządzaniu podległym personelem,
 • Komunikuje się ze swoimi współpracownikami w sposób zrozumiały i skuteczny,
 • Skutecznie buduje autorytet wśród swoich podwładnych i współpracowników,
 • Zna typy osobowości i wykorzystuje posiadaną wiedzę jako narzędzie komunikacji i zrozumienia zespołu,
 • Aktywnie słucha swoich współpracowników,
 • Organizuje rozmowy rozwojowe i dyscyplinujące w celu podniesienia efektywności zespołu
GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do właścicieli, kierowników, osób zarządzających przedsiębiorstwem oraz dla osób, które kontynuują bądź zaczynają pracę na stanowisku kierowniczym lub mają potrzebę usystematyzowania i doskonalenia umiejętności związanych z efektywną komunikacją menadżera i jego postrzeganiem jako autorytetu.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1 – Świadomość i autorytet

 1. Jak myślą najlepsi z najlepszych
 2. Osobowość przywódcza, co oznacza?
 3. Twój potencjał w analizie SWOT – jeżeli chcesz mieć lepszych pracowników, stań się lepszym szefem
 4. Poszukiwanie cech lidera to proces
 5. Budowanie autorytetu
 6. Koło rozwoju w zarządzaniu
 7. Twoje role i style w zarządzaniu
 8. Komunikacja interpersonalna – jak mówić, by być skutecznym
 9. Ty i Twoje otoczenie
 10. Wartości w przywództwie

Dzień 2 – Komunikacja z elementami coachingu menadżerskiego

 1. Podstawy komunikacji
 2. Poziomy aktywnego słuchania w zarządzaniu
 3. Typologia osobowości jako narzędzie komunikacji i zrozumienia podległego zespołu
 4. Efektywny przepływ informacji – gra zespołowa
 5. Filtry komunikacyjne
 6. Najlepsze praktyki przepływu informacji
 7. Cele, strategie oraz skuteczność rozmów – co, jak i z czym żeby było efektywnie?
 8. Na czym polega dawanie feedback-u?
 9. Prowadzenie rozmów rozwojowych i dyscyplinujących
 10. Metody efektywnego prowadzenia zebrań
CENA SZKOLENIA:
3750 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
16
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:45
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn, Dąbrowszczaków 39 /216
TERMIN SZKOLENIA:

11-12 lutego 2022

TRENER PROWADZĄCY

 

Małgorzata Bukowska-Selwon

 

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl