Asertywność w zarządzaniu i kontaktach biznesowych

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji społecznych uczestników w zakresie wykazywania postawy asertywnej w kontaktach biznesowych. Uczestnicy po szkoleniu zdobyli kompetencje jak wzmacniać samoocenę oraz zdobyli umiejętności pozwalające na samokontrolę  w procesie zarządzania. Umieją poradzić  sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą uporządkować wiedzę z zakresu asertywności, znają metody stosowane w trudnej komunikacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 • Zdobycie umiejętności zarządzania relacjami z wykorzystaniem zasad asertywności
 • Zrozumienie elementów składających się na postawę asertywną
 • Wzmocnienie samooceny i samoświadomości własnych zachowań
 • Wzmocnienie kontaktów społecznych i wzmacniających relacji
 • Wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Poznanie metod  stosowanych w trudnej komunikacji
GRUPA DOCELOWA:

Osoby pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem : właściciele firm, menadżerowie różnych szczebli, osoby zarządzające projektami.

PROGRAM SZKOLENIA:

Czym jest a asertywność w zarządzaniu.

 • Prawa asertywności a zarządzanie.
 • Mapa asertywności – autodiagnoza zachowań asertywnych.
 • Agresja, uległość, asertywność – przyczyny i skutki postaw.
 • Postawa i umiejętności asertywne w zarządzaniu.
 • Wyznaczanie własnych granic w poszanowaniu praw innych pracowników.

Identyfikacja wewnętrznych przekonań w kontekście postawy asertywnej.

 • Wpływ własnych przekonań na umiejętności i działania.
 • Rola blokujących przekonań w zarządzaniu.
 • Uświadamianie sobie uczuć i potrzeb innych osób, czyli empatia w praktyce.

Asertywność w komunikacji biznesowej

 • Komunikat Ja vs komunikat Ty w rozmowach
 • Konstruktywna informacja zwrotna – Model FUO.
 • Reakcje partnerów rozmowy na informacje zwrotne.
 • Emocje i samokontrola podczas rozmów z pracownikami/klientami/współpracownikami

Asertywna umiejętność prowadzenia rozmów i rozwiązywania konfliktów.

 • Sposoby wychodzenia z sytuacji trudnych.
 • Asertywna odmowa bez poczucia winy.
 • Umiejętna reakcja na krytykę i aluzję.
 • Obrona przed manipulacją.
 • Sposoby radzenia sobie z presją i atakiem werbalnym.
 • Przywracanie równowagi wewnętrznej w sytuacjach trudnych.

Podsumowanie warsztatu

 • Zbiór „dobrych praktyk” każdego uczestnika
 • Action plan.

 

CENA SZKOLENIA:
900 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
6
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

21 maja 2020

TRENER PROWADZĄCY

Anna-Wtulich-Smulska

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl