Akademia Osobowości Sprzedawcy

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest skupienie uczestnika na jego osobowości sprzedażowej. Ulepszenie jego skuteczności i wewnętrznej komunikacji. Uczestnik szkolenia nauczy się nowych nawyków wpływających na zmianę zachowań sprzedażowych oraz zaobserwuje obszary rozwojowe i znajdzie narzędzia ich doskonalenia. Podczas szkolenia omówione i przećwiczone zostaną najpopularniejsze metody definiowania celów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:
 1. Wydobycie odwagi sprzedażowej
 2. Spojrzenie na sprzedaż z innej perspektywy
 3. Skupienie na własnym potencjale a nie na technikach
 4. Znalezienie funu sprzedażowego
 5. Konfrontacja tego, co wiesz z tym, co powinieneś wiedzieć o sprzedaży
 6. Zobaczysz, że natury nie oszukasz a każda osobowość to potencjał
 7. Odkryjesz swoje źródło sprzedawcy
 8. Poznasz nowoczesną sprzedaż
 9. Zmienisz postawy oraz wyeliminujesz stereotypy związanych z postrzeganiem zdarzeń negocjacyjnych
 10. Wdrożysz nowe rozwiązania w praktyce zawodowej
 11. Wypracujesz nowe narzędzia wspierające alternatywne metody rozwiązywania sporów oraz zarządzania impasami negocjacyjnymi
 12. Podniesiesz świadomość odnośnie potencjalnych zagrożeń związanych z negocjacjami (umiejętne reagowanie na sygnały zbliżających się impasów, manipulacji, zachowań nieetycznych etc.)
 13. Zapoznasz się z metodami definiowania, wyznaczania celów oraz monitorowania ich realizacji i ewaluacją
 14. Stworzysz indywidualne metody wyznaczania swoich/organizacyjnych/zespołowych celów
 15. Pozyskasz umiejętności rozróżniania celów z uwagi na ich charakter i właściwości
 16. Poznasz praktyczne metody wspierające zarządzanie przez cele
 17. Ułożysz sobie strategię prezentacji produktów lub usług
 18. Poznasz narzędzia związane z marketingiem, PR-em i nowymi technologiami w sprzedaży
PROGRAM SZKOLENIA:

Zjazd 1 – Osobowość sprzedawcy

Dzień 1

 1. Kim są najlepsi sprzedawcy
 2. Cechy osobowości w zawodzie sprzedawcy
 3. Jak osiągnąć fascynację sprzedażą
 4. Jakiego sprzedawcę masz w swojej głowie –  test
 5. Archetypy sprzedawcy
 6. Co napędza Twoją sprzedaż , a co powoduje spadek formy
 7. Określenie indywidualnych kompetencji oczekiwanych w procesie zmiany
 8. Komunikacja intrapersonalna, jako element motywacji
 9. JA sprzedawcy a inteligencja emocjonalna
 10. Motywacja  – jak ją utrzymać dłużej niż przeciętnie ją utrzymujesz
 11. Czym jest zmiana i rozwój potencjału
 12. Jak się przygotować się do zmiany
 13. Mini audyt potencjału

Dzień 2

 1. Obudź w sobie energię
 2. Strefa naszych nawyków
 3. Czym jest staranie a czym angażowanie
 4. Fakty a wyobraźnia
 5. Pułapki, których należy się wystrzegać
 6. Ja w roli mentora
 7. Testowanie nawyków
 8. Znaczenie struktury w zmianie
 9. Niebezpieczeństwo życia bez zmian
 10. PDCA w zmianie – nowe podejście do starych zachowań
 11. Role życiowe (osobiste i zawodowe) – ich wzajemny wpływ na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (według S. R. Coveya)

Zjazd 2 – Negocjacje i zarządzanie celami w procesie sprzedaży

Dzień 1

 1. Omówienie podstawowych teorii negocjacji
 2. Przedstawienie i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia
 3. Omówienie struktury konfliktu oraz cech charakterystycznych dla sporów
 4. Omówienie fundamentów moralnych oraz zasad decydujących o sposobie podejmowania decyzji
 5. Omówienie faz negocjacji
 6. Wskazanie i omówieni elementów wymagających zarządzania w procesach negocjacyjnych
 7. Omówienie podstawowych stylów i strategii negocjacyjnych
 8. Porównanie strategii negocjacyjnych
 9. Przedstawienie aspektów współczesnego biznesu w odniesieniu do teorii negocjacji
 10. Wnioski i stworzenie rekomendacji/katalogu dobrych praktyk dotyczących organizacji i przebiegu procesów negocjacyjnych
 11. Przygotowanie arkusza negocjacyjnego
 12. Gra szkoleniowa

Dzień 2

 1. Omówienie dotychczasowych doświadczeń uczestników w zakresie objętym przedmiotem szkolenia
 2. Czym są cele, skąd się biorą i co mówi o nich teoria?
 3. Zarządzanie celami w projektach
 4. Macierz celów
 5. Omówienie najpopularniejszych metod definiowania celów:
 • SMART
 • SMARTER
 • pytania kartezjańskie
 • OKR (Objectives and Key Results)/KPI (Key Performance Indicators)
 1. Metody śledzenia realizacji celów (formularze, systemy informatyczne)
 2. Wdrażanie zarządzania przez cele w organizacji
 3. Omówienie zagadnienia rynku celów i konsekwencji wdrożenia systemu MBO
 4. Wskaźniki realizacji (ewaluacja celów)
 5. Współpraca w realizacji celów
 6. Stworzenie katalogu celów i kaskadowanie

Zjazd 3 – Strategie sprzedażowe

Dzień 1

 1. Etap Pre – Sell w programowaniu sprzedaży
 2. Projektowanie Person
 3. Czym jest Podróż Bohatera w procesie sprzedaży ?
 4. Analiza potrzeb w kontekście produktu i usługi
 5. Analiza kluczowych wartości produktu
 6. Sprzedaż poprzez unikanie straty
 7. Etap Action – Sell
 8. Analiza kanałów i narzędzi sprzedażowych

Dzień 2

 1. Proces personalizacji oferty
 2. Sztuka prezentacji produktów i usług
 3. Sprzedaż poprzez emocje
 4. Techniki reagowania na obiekcje i identyfikacja prawdziwych obiekcje
 5. Strategia AIDA
 6. Strategia 4 filarów sprzedaży (od czego zależy sukces i jak zaprogramować firmę do sprawnych działań handlowych)
 7. Reguły wywierania wpływu wg. Cialdiniego w procesie budowania relacji
CENA SZKOLENIA:
5300 zł / osoba
ILOŚĆ GODZIN:
36 godzin
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji ul.Jagiellońska 91A
TERMIN SZKOLENIA:

Terminy ustalone na indywidualne zapotrzebowanie klienta

TRENER PROWADZĄCY
Małgorzata-Bukowska-Selwon
Ziemowit Sosinski
Małgorzata Dudek
Dawid Samulewicz

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl