Akademia Menedżera

Uczysz się odnosić sukces bez wyrzeczeń !
Przebywasz w inspirującym środowisku !
Wpływasz na zmianę a nie tylko na nią czekasz !

PROGRAM SZKOLENIA:

Zjazd 1 – Sukces bez wyrzeczeń 

Dzień 1 – Świadomość i autorytet

 1. Jak myślą najlepsi z najlepszych
 2. Osobowość przywódcza oznacza?
 3. Twój potencjał w analizie SWOT – jeżeli chcesz mięć lepszych pracowników, stań się lepszym szefem
 4. Poszukiwanie cech lidera do proces
 5. Budowanie autorytetu
 6. Koło rozwoju w zarządzaniu
 7. Twoje role i style w zarządzaniu
 8. Komunikacja interpersonalna – jak mówić by być skutecznym
 9. Ty i Twoje otoczenie
 10. Wartości w przywództwie

Dzień 2  – Zmiana nawyków

 1. Pętla nawyków – czym jest i jak działa
 2. Impulsy niezbędne do zmiany
 3. Wyzwalacze przekonaniowe, które sabotują procesy zmiany
 4. Prognozowanie zmian w otoczeniu
 5. Pułapki, których należy się wystrzegać
 6. Zwiększanie wpływu na zmiany nawyków
 7. Techniki wpływające na zmianę nawyków
 8. PDCA w zmianie – nowe podejście do starych zachowań
 9. Czynniki zwiększające Twoją wydajność
 10. Role życiowe (osobiste i zawodowe) – ich wzajemny wpływ na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (według S. R. Coveya)

Dzień 3 – Komunikacja

 1. Podstawy komunikacji
 2. Poziomy aktywnego słuchania w zarządzaniu
 3. Typologia osobowości jako narzędzie komunikacji i zrozumienia podległego zespołu
 4. Efektywny przepływ informacji – gra zespołowa
 5. Filtry komunikacyjne
 6. Najlepsze praktyki przepływu informacji
 7. Cele, strategie oraz skuteczność rozmów – co, jak i z czym żeby było efektywnie?
 8. Na czym polega dawanie feedback-u?
 9. Prowadzenie rozmów  rozwojowych i dyscyplinujących
 10. Metody efektywnego prowadzenia zebrań

Zjazd 2 – Świadome budowanie zespołu z procesem rekrutacji i selekcji 

Dzień 1– Zarządzanie zespołem i zmianą

 1. Dobry pracownik – dobry biznes – duża satysfakcja
 2. Potencjał pracowników i umiejętne jego wykorzystanie
 3. Tworzenie efektywnej struktury zespołu i czytelnych zakresów czynności
 4. Etapy rozwoju pracownika i zespołu
 5. Współodpowiedzialność zespołowa – metoda „We play the game”
 6. Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą
 7. Zmiany a rzeczywistość
 8. Przygotowanie firmy do planowanych zmian
 9. Akceptacja zmiany jako kompetencja
 10. Budowanie poczucia przynależności do firmy
 11. Znaczenie kreatywności i elastyczności w zmianie
 12. Fazy przechodzenia przez proces zmiany
 13. Etapy procesu wprowadzania zmian
 14. 5 barier wprowadzania zmiany

Dzień 2 – Rekrutacja i selekcja pracowników

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
  Formularze stanowiskowe
  Poziomy zaszeregowań
  Matryca kompetencji
  Formułowanie zakresów czynności
  Charakterystyka pracownika – typologia kandydatów
 2. Wybór kandydatów do rekrutacji
  Poszukiwanie kandydatów
  Jak przeprowadzić wstępną selekcję CV?
  Kontakt z kandydatami
  Uwaga na dyskryminację
 3. Przygotowanie do rekrutacji
  Planowanie procesu
  Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć ?
  Przygotowanie i struktura rozmowy rekrutacyjnej
  Lista kontrolna do rozmowy rekrutacyjnej
  Jak połączyć rekrutację z budowaniem wizerunku firmy
  Określenie kryteriów selekcji
 4. Rekrutacja
  Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
  Pytania w rekrutacji
  Obserwacja kandydata
  Obserwacja zachowań
  Rodzaje wywiadu
  Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej i co dalej
 5. Po co w ogóle oceniamy ?
 6. Dobre praktyki do wdrożenia w naszej firmie
 7. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca
 8. Wprowadzenie do zespołu
 9. Zadania i obowiązki
 10. Dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem
 11. Poszukiwanie talentów w jednostce
 12. Rozszerzenie kwalifikacji
 13. Umocnienie integracji pracowników z celami firmy
 14. Zwiększenie poczucie wpływu na firmę
 15. Rozwijanie potencjału czy rozwiązywanie umowy o pracę

Zjazd 3 – Efektywność osobista 

Dzień 1 – Zarządzanie sobą w czasie i delegowanie zadań

 1. Co to znaczy zarządzać własnym czasem?
 2. Jak obchodzisz się ze swoim czasem? – autodiagnoza
 3. Na co tracimy czas? – trudności w organizowaniu własnego czasu
 4. Sposoby na usprawnienie wykorzystania czasu – wyznaczanie celów a organizacja pracy własnej
 5. Zasady formułowania celów
 6. Strategia małych kroków: cele krotko- i  długoterminowe
 7. Strategie/metody zarządzania sobą w czasie
 8. Cele a zadania w delegowaniu
 9. Skutki błędów w delegowaniu oraz ich przyczyny
 10. Modele delegowania
 11. 7 poziomów delegowania
 12. Check lista złotych zasad efektywnego delegowania
 13. Przypadki i ćwiczenia – delegowanie zadań

Dzień 2 – Negocjacje i mediacje w zarządzaniu

 1. Wprowadzenie do ogólnej teorii negocjacji
 2. Czym są negocjacje i skąd biorą się związane z nimi trudności?
 3. Prezentacja koła konfliktu, jako element mediacji
 4. Trudne zagrywki negocjacyjne
 5. Kilka słów o psychologii w negocjacjach
 6. Jak w czasie negocjacji działa nasz umysł?
 7. Fazy negocjacji
 8. Najbardziej znane style negocjacyjne
 9. Analogie do sztuk walki – dlaczego przegrywamy w negocjacjach lub wychodzimy z nich poobijani?
 10. Omówienie metod pokonywania trudnych sytuacji w negocjacjach.
 11. Przełamywanie impasów, reakcja na manipulację, obrona przed niepożądanymi zachowaniami, ultimatum, zerwanie negocjacji
 12. Przygotowanie arkusza analizy i planowania negocjacji
 13. Stworzenie katalogu dobrych praktyk do wdrożenia w pracy/życiu
CENA SZKOLENIA:
5700 zł / osoba
ILOŚĆ GODZIN:
42
GODZINY SZKOLENIA:
9:00 – 15:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Olsztyn
TERMIN SZKOLENIA:

Terminy ustalone bezpośrednio z klientem na indywidualne potrzeby

TRENER PROWADZĄCY
Małgorzata-Bukowska-Selwon
Ziemowit Sosinski
Małgorzata Dudek
Anna Wtulich-Smulska
Dawid Samulewicz

MASZ PYTANIA ZWIĄZANE ZE SZKOLENIEM?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

 Napisz
poczta@akademiakompas.pl