Dofinansowanie

           ROZWIĄZANIA MOŻNA SKOPIOWAĆ, ALE POTENCJAŁU SKOPIOWAĆ SIĘ NIE DA

Sprawdź MOŻLIWOŚci

Wypełnij formularz, który pozwoli nam sprawdzić możliwość dofinansowania na usługi rozwojowe dla Twojej Firmy. Sprawdzamy możliwości dofinansowania w ramach środków UE oraz środków krajowych. Po dokonaniu oceny skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia możliwości refundacyjnych.

Administratorem danych jest Akademia Rozwoju Osobistego "Kompas" Małgorzata Dudek, ul. Różnowo 59P, 11-001 Dywity, NIP: 7391170097, REGON 280509206