Szkolenie

Rekrutacja
zarządzanie celami i sobą
w czasie

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu rekrutacji pracowników na konkretne stanowisko pracy, będzie wiedział, jak przeprowadzić proces rekrutacji i onboardingu pracownika oraz jak delegować zadania pracownikowi i skutecznie egzekwować ich realizację.

 
 • Efektywnie zarządza czasem pracy swoim i swoich pracowników,
 • Usprawnia wykorzystanie swojego czasu,
 • Definiuje cele krótko i długoterminowe,
 • Deleguje zadania pracownikom,
 • Umiejętnie eliminuje cechy osobowościowe i nawyki, które utrudniają efektywne gospodarowanie czasem,
 • Planuje proces rekrutacji pracowników,
 • Przeprowadza proces rekrutacji pracowników w swojej firmie,
 • Wdraża pracownika na dane stanowisko pracy,
 • Ustala zasady pracy, zadania i obowiązki pracowników na danym stanowisku pracy,
 • Rozwija potencjał pracownika,
 • Wykorzystuje swoje kompetencje społeczne w zakresie przeprowadzania rekrutacji pracownika,
 • Wykorzystuje najlepsze i skuteczne praktyki rekrutacyjne,
 • Rozumie kandydatów na dane stanowisko pracy, ich reakcje oraz zachowania podczas procesu rekrutacji

Właściciele firm, kierownicy, menedżerowie oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją i selekcją pracowników oraz delegowaniem zadań i obowiązków.

 

Dzień 1: Zarządzanie sobą w czasie i delegowanie zadań – Małgorzata Dudek

 1. Co to znaczy zarządzać własnym czasem?
 2. Jak obchodzisz się ze swoim czasem? – autodiagnoza
 3. Na co tracimy czas? – trudności w organizowaniu własnego czasu
 4. Sposoby na usprawnienie wykorzystania czasu – wyznaczanie celów a organizacja pracy własnej
 5. Zasady formułowania celów
 6. Strategia małych kroków: cele krótko- i  długoterminowe
 7. Strategie/metody zarządzania sobą w czasie
 8. Cele a zadania w delegowaniu
 9. Skutki błędów w delegowaniu oraz ich przyczyny
 10. Modele delegowania
 11. 7 poziomów delegowania
 12. Check lista złotych zasad efektywnego delegowania
 13. Przypadki i ćwiczenia – delegowanie zadań
 14. Role życiowe (osobiste i zawodowe) – ich wzajemny wpływ na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu (według S. R. Coveya)

Dzień 2: Rekrutacja i wdrożenie pracownika – Adrianna Filiks

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
 2. Wybór kandydatów do rekrutacji
 3. Przygotowanie do rekrutacji
 4. Rekrutacja
 5. Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej (pytania w rekrutacji, obserwacja kandydata, obserwacja zachowań, rodzaje wywiadu)
 6. Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej i co dalej
 7. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca
 8. Wprowadzenie do zespołu
 9. Zasady pracy
 10. Zadania i obowiązki
 11. Dostosowanie kwalifikacji do rzeczywistych wymagań związanych ze stanowiskiem
 12. Horyzonty czasowe rozwoju
 13. Zwiększenie poczucie wpływu na firmę
 14. Rozwijanie potencjału czy rozwiązywanie umowy o pracę
CENA SZKOLENIA:
3200 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
16
GODZINY SZKOLENIA:
08:00 – 16:10
MIEJSCE SZKOLENIA:
ul. Dąbrowszczaków 39/216, 10-542 Olsztyn
TERMIN SZKOLENIA:

01-02 grudnia 2022

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

Napisz
poczta@akademiakompas.pl

trenerzy

Prowadzący szkolenie


Trener Coach Ekspert z zakresu sprzedaży.

Małgorzata Bukowska-Selwon

Specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu budowania różnorodnych relacji biznesowych opartych na biznesie B2B oraz biznesie opartym na wewnętrznej strukturze organizacji

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny

Adrianna Filiks

Coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Zobacz inne nasze szkolenia

“Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera. ”

“Uwalniamy potencjał i towarzyszymy w zmianach, aż do osiągnięcia założonego celu!”

Małgorzata DUDEK
MAŁGORZATA BUKOWSKA-SELWON
 • EXPECTUM

  Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera.
 • Hotel Pirat & SPA

  Profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo duża wiedza, doświadczenie trenera i przede wszystkim partnerskie podejście okazały się być na najwyższym poziomie. Indywidualny tryb prowadzenia szkolenia pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy z zagadnień menadżerskich oraz negocjacyjnych. Polecamy firmę AKADEMIA KOMPAS jako solidnego i nietuzinkowego partnera
 • ENTRA

  Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe. Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas jako partnera godnego współpracy.
 • Leluki

  Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
 • PGN

  Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy, a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
 • ELTEL

  Doceniamy profesjonalne podejście i zaangażowanie Akademii Kompas w obsługę naszych projektów szkoleniowych, tym samym wysoko oceniając poziom i skuteczność realizowanych projektów.
 • SUN INVEST

  W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
 • MODERN SCHOOL

  Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Akademię Kompas jako specjalistę w swojej branży
 • OCTIM

  Standardy w Akademii Kompas w pełni spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystamy z usług Akademii Kompas.
 • Model Art

  Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

Szukasz szkolenia dla siebie lub swojej firmy ?

Skontaktuj się z nami - zaufaj profesjonalistom !