skupieni na potencjale

Rekrutacja
i selekcja pracowników

Rozwój kompetencji w zakresie przygotowania, wdrożenia oraz zamknięcia procesu rekrutacji i selekcji. Nabycie wiedzy i umiejętności ułatwiających sprawne zarządzanie potencjałem pracowniczym

 
 • Otrzymanie informacji o najlepszych praktykach rekrutacyjnych
 • Stworzenie dla stanowiska w firmie opisu stanowiska niezbędnego do procesu efektywnej rekrutacji
 • Poznanie odpowiednich schematów rekrutacyjnych
 • Zdobycie wiedzy o metodach rekrutacji
 • Zrozumienie kandydatów, ich reakcji i zachowania
 • Poznanie i przepraktykowanie procesu rekrutacji w bezpiecznym środowisku szkoleniowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto w swojej pracy zarządza lub będzie zarządzał procesem rekrutacji i selekcji. Grupą docelową jest kadra menedżerska każdego szczebla oraz osoby, które chcą zwiększyć swoją efektywność menedżerską.

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności

Formularze stanowiskowe

Poziomy zaszeregowań

Matryca kompetencji

Po co wniosek rekrutacyjny i zakres czynności ?

Określanie zadań i wartości rozwojowych

Charakterystyka pracownika – typologia kandydatów

 1. Wybór kandydatów do rekrutacji

Poszukiwanie kandydatów

Jak przeprowadzić wstępną selekcję CV?

Kontakt z kandydatami

Uwaga na dyskryminację

 1. Przygotowanie do rekrutacji

Planowanie procesu

Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć ?

Przygotowanie i struktura rozmowy rekrutacyjnej

Lista kontrolna do rozmowy rekrutacyjnej

Jak połączyć rekrutację z budowaniem wizerunku firmy?

Określenie kryteriów selekcji

 1. Rekrutacja

Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa rekrutacyjna

Otwarcie rozmowy

 1. a) Pytania w rekrutacji :

Rodzaje pytań rekrutacyjnych

Jak zadawać pytania rekrutacyjne?

Cele pytań rekrutacyjnych

Pytania o doświadczenie

Pytania kompetencyjne

Pytania motywacyjne

 1. b) Obserwacja kandydata:

Obserwacja zachowań

Obserwacja niewerbalności

 1. c) Rodzaje wywiadu:

Wywiad sytuacyjny

Wywiad skierowany na pracę

Wywiad psychologiczny

Wywiad wstępny w stresie

 1. d) Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej

Po co w ogóle oceniamy ?

Jak oceniać kandydata po rozmowie?

Mocne strony i błędy oceny

 1. Wdrożenie kandydata do firmy – komunikacja wprowadzająca

Miejsce i cele firmy

Wprowadzenie do zespołu

Zasady pracy

Zadania i obowiązki

 
ILOŚĆ GODZIN:
12

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

Napisz
poczta@akademiakompas.pl

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Zobacz inne nasze szkolenia

“Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera. ”

“Uwalniamy potencjał i towarzyszymy w zmianach, aż do osiągnięcia założonego celu!”

Małgorzata DUDEK
MAŁGORZATA BUKOWSKA-SELWON
 • EXPECTUM

  Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera.
 • Hotel Pirat & SPA

  Profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo duża wiedza, doświadczenie trenera i przede wszystkim partnerskie podejście okazały się być na najwyższym poziomie. Indywidualny tryb prowadzenia szkolenia pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy z zagadnień menadżerskich oraz negocjacyjnych. Polecamy firmę AKADEMIA KOMPAS jako solidnego i nietuzinkowego partnera
 • ENTRA

  Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe. Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas jako partnera godnego współpracy.
 • Leluki

  Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
 • PGN

  Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy, a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
 • ELTEL

  Doceniamy profesjonalne podejście i zaangażowanie Akademii Kompas w obsługę naszych projektów szkoleniowych, tym samym wysoko oceniając poziom i skuteczność realizowanych projektów.
 • SUN INVEST

  W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
 • MODERN SCHOOL

  Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Akademię Kompas jako specjalistę w swojej branży
 • OCTIM

  Standardy w Akademii Kompas w pełni spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystamy z usług Akademii Kompas.
 • Model Art

  Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

Szukasz szkolenia dla siebie lub swojej firmy ?

Skontaktuj się z nami - zaufaj profesjonalistom !