Paweł Stykowski

Radca prawny specjalizujący się w doradztwie dla branży ubezpieczeniowej i bankowej, w prawie usług finansowych, w tym ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych, a także w prawie ochrony konsumentów i kwestiami compliance. W swojej karierze zawodowej doradzał firmom ubezpieczeniowym przy wdrażaniu nowych produktów, organizacji ich sieci sprzedaży, w kwestiach regulacyjnych.

Posiada 13 letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla firm z branży finansowej.

Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego. Zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów prawa i rekomendacji KNF. Przygotowuje i weryfikuje projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych.

Jest autorem licznych publikacji na łamach wiodących polskich dzienników oraz w prasie branżowej (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Giełdy „Parkiet”, Monitor Prawniczy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy oraz Dziennik Ubezpieczeniowy).