Paweł Sikora

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń oraz prawa zobowiązań. Jako prawnik posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w niemieckich i austriackich firmach ubezpieczeniowych, Członek Zespołu Badawczego ds. Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Porównawczego na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Posiada ponad 20 lat praktyki w branży ubezpieczeniowej (sprzedaż, likwidacja, organizacja i zarządzanie siecią), 10 lat pracy w kancelarii adwokackiej (specjalizacja – ubezpieczenia), 10 lat pracy naukowej i szkoleniowej (prawo cywilne, zobowiązania, umowa ubezpieczenia – D&O, OCP, CAR/EAR, finansowe, OC – ogólne). Specjalista w zakresie szkoleń o tematyce:

– odpowiedzialności cywilnej
– ubezpieczeń OC zarządzających (D&O)
– ubezpieczeń transportowych
– ubezpieczeń budowy i montażu
– innych ubezpieczeń majątkowych i życiowych
– likwidacji szkód ubezpieczeniowych
– prawa konsumenckiego
– prawa cywilnego
– zawierania i wykonywania umów