Marcin Broda

Analityk i autor kilkuset artykułów o ubezpieczeniach. Redaktor naczelny Dziennika Ubezpieczeniowego i Miesięcznika Ubezpieczeniowego, a także bloga Dumni z ubezpieczeń, od lat prowadzący szkolenia dla ubezpieczycieli, brokerów, agentów ubezpieczeniowych. W przystępny sposób pokazuje i omawia z różnych stron mechanizmy rządzące ubezpieczeniami, słownictwo, którym posługuje się branża, podstawowe regulacje prawne i podstawowe typy umów ubezpieczenia.

Pracuje na rynku ubezpieczeniowym od 1992 roku. Najpierw jako broker ubezpieczeniowy, broker reasekuracyjny, pracownik zakładu ubezpieczeń. Od 2000 roku prowadzi Dziennik Ubezpieczeniowy, szkoli, w powszechnych mediach pisze i mówi o ubezpieczeniach. Jest miłośnikiem ubezpieczeń.

Zarządza platformą szkoleniową dla profesjonalistów ubezpieczeniowych: Insurance Meeting Point.

Prowadził szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie:
– ubezpieczenia mieszkaniowe
– covid a business interruption na świecie
– stan i ocena rynku ubezpieczeń; perspektywy
– roli nowoczesnych kanałów w zmianie modeli branży ubezpieczeniowej
– analizy konkurencyjności w branży ubezpieczeniowej
– segmentacja rynku ubezpieczeniowego