Małgorzata Dudek

Trener/Coach/ Ekspert z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w realizacji działań HR. Posiada doświadczenie w budowaniu strategii rozwoju firmy. Aktywny rekruter oraz audytor wewnętrzny systemu ISO. Realizator projektów budujących komunikację wewnątrz organizacji oraz projektodawca i realizator badań satysfakcji pracownika, jak również wdrażania planów naprawczych w zakresie satysfakcji pracowniczej.  Posiada doświadczenie w tworzeniu matrycy kompetencji oraz systemów ocen okresowych. Praktyk modeli ciągłego doskonalenia i systemów jakościowych. Realizator projektów związanych z tworzeniem map procesów,  optymalizacją procesów oraz tworzeniem procedur systemowych. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne ze wszystkich powyższych obszarów kompetencyjnych.

Realizuje wiele projektów sprzedażowych – jako trener oraz przedsiębiorca.

Ukończyła kierunek –  Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu, Szkołę trenerską w Grupie ODiTK (Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego), jest certyfikowanym coachem  z akredytacją ICF na poziomie ACC oraz Mediatorem. Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej. Autorka artykułów  w miesięcznikach branżowych z zakresu biznesu.