Kreatywność jest coraz bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem. Każdy, bez względu na zajmowane stanowisko, płeć czy wiek, jest kreatywny w charakterystyczny dla siebie sposób.

Teoretycznie koncepcje cech prawej i lewej półkuli mózgowej, łączenia umysłu i ciała, strefy komfortu czy roli zabawy są użyteczne, i w pewnych sytuacjach mogą pomóc menedżerom, którzy powinni tworzyć w organizacjach warunki sprzyjające kreatywności. Najprostszymi działaniami są ćwiczenia umysłowe i analityczne, techniki relaksacyjne, zmiana otoczenia i doświadczeń, które wytrącają z rutyny.

W wielu instytucjach różnych branż stosuje się indywidualny program rozwoju, który daje pracownikowi możliwość zmiany: zachowań, postaw, poglądów i – co najważniejsze – nastawienia do nowych wyzwań i celów.

Każdy menedżer powinien pamiętać o tym, że zespoły są często postrzegane jako źródło kreatywnych pomysłów. Dlatego sprawdza się tu powiedzenie: „Co dwie głowy, to nie jedna” czy działanie oparte na „burzy mózgów”.

Zabić kreatywność można poprzez:

  1. a) Zabijanie odwagi przy wprowadzaniu zmian dotyczących spraw oczywistych. W wielu firmach istnieją utarte schematy, procedury postępowania, których nikt nie próbuje nawet podważać, często wbrew ich oczywistej nieużyteczności. Zachęcaj do podejmowania wyzwań i łamania schematów.
  2. b) Utwierdzanie w przekonaniu, że istnieje tylko jedna najlepsza odpowiedź. Zachęcaj pracowników do szukania alternatywnych rozwiązań, szukaj nowych argumentów w dyskusji, zachęcaj do myślenia i analizy.
  3. c) Przyzwalanie na udzielanie takiej odpowiedzi, jakiej oczekujesz od pracownika. Pamiętaj: presja twojego autorytetu jest bardzo silna. Blokuje przepływ informacji i kreatywne pomysły. Pytaj pracowników o ich zdanie lub dopytuj, dlaczego popierają twój pomysł. Warto, aby menedżerowie pamiętali, że ich postawa inspiruje pracowników do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań i kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów. Pierwszym krokiem, jaki powinien zainicjować menedżer, jest przełamanie nawykowego i schematycznego myślenia o wielu rzeczach oraz zmiana schematu utartych ścieżek. Ważny w procesie rozwijania kreatywności jest systematyczny trening. Z czasem umysł przyzwyczaja się do skupienia nad rozwiązaniami, nowymi twórczymi działaniami i samoczynnie zaczyna kreować nowe zachowania.

Siły, które napędzają kreatywność, to:

  1. Skupienie na rozwiązaniach. Częstym błędem jest skupienie się na problemie, co wywołuje dodatkowe konflikty, owocuje spadkiem motywacji pracowników, a w konsekwencji powoduje, że stoimy w miejscu z problemem, który wymaga rozwiązania. O ile łatwiej i szybciej jest skupić się na rozwiązaniach, które powodują, że idziemy do przodu i poszerzamy horyzonty myślenia. Poza tym pojawiają się nowe cele, przez co następuje rozwój pracowników.
  2. Nieustanne doskonalenie. Pamiętać należy, że tylko wyjątki rodzą się od razu geniuszami. Większość społeczeństwa poprzez doświadczenia rozwija swoje umiejętności, zachowania czy doskonali sposób pracy. Zachęcaj pracowników do ciągłego doskonalenia – to proces odkrywania nowych możliwości, który pozwala wprowadzić oszczędności czasowe, finansowe, kadrowe. „Jakie dzisiaj są słabe i silne strony twojej firmy? Co moglibyśmy razem zmienić, rozwinąć?”. Zadawaj te pytania nieustannie i każdemu w celu poprawienia obrazu aktualnej sytuacji.
  3. Otwarta komunikacja. Wspieraj pomysły pracowników, nawet jeśli nie są idealne. Pamiętaj przy tym, że każdy z nich jest początkiem czegoś nowego. Źródłem inspiracji do zmiany. Można tu stosować takie techniki komunikacyjne, jak zadawanie pytań (szczególnie pytań zanurzonych), aktywne słuchanie, parafrazowanie. Jednym słowem – zaangażuj się w rozmowę i odpowiedz sobie na pytanie – po co słuchasz swoich pracowników?
  4. Innowacyjność poprzez wykonywanie różnych zadań oraz wykonywanie ich w różny sposób. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie zespołów projektowych, gdzie celem każdego zespołu będzie znalezienie najlepszego rozwiązania procesowego, produkcyjnego, organizacyjnego. Najlepsze rozwiązania wprowadzaj w życie, stwórz w firmie miejsce na wymianę pomysłów, wprowadzaj konkursy na „Pomysł Miesiąca”. Promuj kreatywność

i innowacyjność w kulturze organizacyjnej firmy, np. poprzez włączenie tego kryterium do arkusza oceny rocznej i/lub stosowanie atrakcyjnych nagród i premii dla tych pracowników, których kreatywne i innowacyjne pomysły przyczyniły się do podniesienia efektywności i lepszego funkcjonowania firmy.

  1. Zachęcanie do rozwoju organizacyjnego oraz indywidualnego. Wsparcie w rozwoju jest bardzo ważnym motywatorem dla każdego pracownika. Pracownicy zaangażowani w proces, którzy wiedzą, że menedżer wspiera ich rozwój, są najbardziej lojalnymi, oddanymi i zaangażowanymi pracownikami. Najgorszą rzeczą, jaką może zrobić menedżer, to negować sens rozwoju i sprzeciwiać się udziałowi w szkoleniach, na które pracownicy mogliby być wysłani oraz twierdzić, że jest to strata czasu.

Kreatywność jest zdolnością człowieka do tworzenia zjawisk nowych i wartościowych. Zjawisk cenniejszych pod jakimś względem od tych, które były stosowane do tej pory. Kreatywność można rozumieć również jako cechę charakteru, która odnosi się do osobowości człowieka, nie zaś do właściwości zjawiska. Człowiek kreatywny to ktoś, kto jest zdolny do generowania nowych pomysłów, które czynią nasz świat lepszym, nowocześniejszym, praktyczniejszym.

Zobacz też

Szkolenia

Menadżerskie

KOMPAS MENADŻER

Marketingowe

KOMPAS MARKETING

Personalne

KOMPAS PERSONALNE

Sprzedażowe

KOMPAS SPRZEDAŻ

Hotelarskie

KOMPAS HOTELE

Szkolenia otwarte

HARMONOGRAM