Kompetencje miękkie już teraz są niezwykle istotne, nie mówiąc już o przyszłości. Chociaż technologia szybko przejmuje wiele aspektów środowiska pracy, umiejętność rozumienia ludzi jest istotną przewagą konkurencyjną.

Oczywiście kwestią czasu jest, gdy skrypty i roboty zastąpią nas przejmując część naszej pracy. Wymusza to na nas jak najszybszą aktywność w znajdowaniu pomysłów na samych siebie. Szukania tych elementów człowieczeństwa, którego maszyny nie są w stanie naśladować i robić lepiej.

Dane przekazane przez Deloitte Acces Economics wskazują, że do 2030 roku nawet 66 proc. wszystkich miejsc pracy będą stanowić zawody wymagające umiejętności miękkich. Wśród najbardziej pożądanych kompetencji eksperci Światowego Forum Ekonomicznego wymieniają : inteligencję emocjonalną, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz zdolność uczenia siebie i innych. Przyszłość doprowadzi do standaryzacji i klasyfikacji tych kompetencji a w konsekwencji doprowadzi do odczarowania stereotypu, że umiejętności te są wrodzone. Patrząc dzisiaj na rozwój uczestników szkoleń w Akademii Kompas potwierdza się również fakt, że umiejętności miękkich jesteśmy w stanie się nauczyć. Widzimy wielu uczestników, którzy pracując nad doskonaleniem tych kompetencji osiągają sukcesy w zmianie.

Wg. raportu ManpowerGroup z połowy 2021 roku 81 proc. firm ma problem z pozyskaniem pracowników o określonych kompetencjach – zarówno twardych, jak i miękkich. Dla 35 proc. Firm trudne jest pozyskanie osoby wykazujące się rzetelnością, dyscypliną i odpowiedzialnością za powierzone zadania. Ponad 25 proc. zwraca uwagę na deficyt osób z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów. Tyle samo narzeka na brak  umiejętności przejmowania inicjatywy, krytycznego myślenia czy zdolności analitycznych.

Efektywni i skuteczni liderzy już dzisiaj posiadają zdolność ścisłej współpracy z ludźmi i budowania zespołów, a jednocześnie wykazują zdrową samoświadomość. Potrafią fantastycznie integrować pracowników z firmą i negocjować. Jest to potwierdzeniem, że właśnie siła kompetencji miękkich sprawia, że awansowali i świetnie sobie radzą na tych stanowiskach. Poza tym osoby o wysokim poziomie kompetencji miękkich są osobami które tworząc zespół osiągają największą produktywność. Pokazują to badanie Google’a z 2017 roku, które miało wyłonić najlepsze zespoły w firmie i je zdefiniować. Porównujemy często zespół w firmie do zespołu sportowego a Lidera do kapitana. Patrząc jednak na ten przykład widzimy ponownie siłę kompetencji miękkich. Trener z rozmysłem szuka gracza, który ma odporność psychiczną, silny charakter i umie dobrze funkcjonować w zespole. Zdolności fizyczne są niesłychanie ważne, ale z jakiegoś powodu w zespole przetrwa ten, który dodatkowo wyróżnia się umiejętnościami miękkimi. To one pozwalają zbudować zespół, który jest silniejszy niż skała. Odwrotnie to nie działa z tak dużą efektywnością.

Do tego dochodzą konkretne stanowiska. Na piątym miejscu najbardziej poszukiwanych kompetencji wśród pracowników są umiejętności sprzedażowe. A sprzedaż to kompetencja miękka, którą określają wystąpienia publiczne, komunikatywność, wzbudzanie zaufania, empatia i innego rodzaju kompetencje społeczne. Podobno inteligencja emocjonalna jest na rynku amerykańskim trzy razy częściej poszukiwana niż IQ, a więc tradycyjnie rozumiany intelekt.

Podsumowując tą cześć podkreślimy, że umiejętności miękkie to siła, która może jest wykorzystywana do uzyskania wydajności w różnych aspektach życia. Jest ważnym elementem na poziomie zespołowym jak i organizacyjnym.

Do niedawna dział personalny postrzegany był jako wsparcie bieżącej polityki przedsiębiorstwa. Jego zadania skupiały się głównie na prowadzeniu procesu rekrutacji. Obecnie rola specjalistów od HR ulega zmianie – coraz częściej pełnią oni rolę doradców strategicznych zarządu. To oni skupiają się na kompetencjach i ścieżkach rozwoju. My w Akademii Kompas jesteśmy często zewnętrznym działem HR, dążymy do rozwoju wszystkich kompetencji i widzimy jak kompetencje miękkie w tym inteligencja emocjonalna zmieniają organizacje.

Jaka w tym wszystkim jest rola organizacji ?  Oczekiwania dotyczące umiejętności miękkich muszą być jasno  komunikowane. Za tym musi iść odpowiedni rozwój i wsparcie, które jest dostępne i ułatwia procesy rozwoju. Firma dzisiaj powinna nie tylko szukać dobrze wykwalifikowanych pracowników w procesie rekrutacji, ale także na bieżąco tworzyć strategie rozwoju pracowników w świetle przydatności ich kompetencji miękkich dla przedsiębiorstwa.

zobacz też

Szkolenia

Menadżerskie

KOMPAS MENADŻER

Marketingowe

KOMPAS MARKETING

Personalne

KOMPAS PERSONALNE

Sprzedażowe

KOMPAS SPRZEDAŻ

Hotelarskie

KOMPAS HOTELE

Szkolenia otwarte

HARMONOGRAM