Kamil Kobus

Trener z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym i praktycznym. Od ponad 15 lat szkoli, zarządza sprzedażą a także
świadczy usługi doradcze organizacjom o profilu produkcyjnym.


Przez ponad 5 lat zarządzał Biurem Obsługi Klienta i Sprzedaży w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Skandia Życie,
gdzie osobiście szkolił i nadzorował pracowników obsługujących Klientów firmy w 6 lokalizacjach na terenie Polski oraz w firmach outsourcingowych. 


Tworzył procedury sprzedaży i procedury szkoleniowe, nadzorował implementację standardów sprzedaży i obsługi Klienta, osobiście obsługiwał Klientów w procesach reklamacyjnych. Jego przygoda z zarządzaniem pokoleniami pracującymi
dla wszystkich kanałów sprzedaży ubezpieczeń trwa do dziś. Doskonale rozumie i czuje różnice między pokoleniami, zarządzanie Pokoleniem Z jest jego osobistą pasją.

Twórca metodologii SOWA bazującej na teorii Junga, wspierającej typologię klientów dla sprzedaży kanałem telefonicznym.