ROZWIĄZANIA MOŻNA SKOPIOWAĆ, ALE POTENCJAŁU SKOPIOWAĆ SIĘ NIE DA

Trenerzy

liczą się efekty

Jacek Czapski

Trener, coach, konsultant.

Tworzy i realizuje projekty rozwijające kompetencje, których rozwój prowadzi do realizacji określonych celów np. biznesowych, organizacyjnych itp. Wykorzystuje we współpracy z klientami doświadczenie w zarządzaniu, negocjacjach, sprzedaży i obsłudze klienta. Łączy to z kompetencjami wynikającymi z wieloletniej praktyki trenerskiej oraz stale aktualizowanej wiedzy psychologicznej.  Jako trener i coach najczęściej wspiera rozwój kompetencji sprzedażowych, negocjacyjnych, komunikacyjnych, kierowniczych, osobistych, coachingowych czy trenerskich. Wielu klientów docenia, że łącząc role konsultanta i trenera, potrafi pomóc trafnie ocenić potrzeby oraz sprecyzować cele szkoleniowe. Na tej podstawie buduje autorskie programy korzystając z kilkunastoletniego doświadczenia i wiedzy psychologicznej. Zarówno programy, jak i sam sposób prowadzenia zajęć, bazują na zasadach uczenia się, wdrażania nowych kompetencji, reagowania na zmiany itp.

W prowadzeniu zajęć dostosowuje się do kultury organizacyjnej, charakteru obowiązków oraz doświadczenia i postaw osób, z którymi  współpracuje w celu rozwoju ich kompetencji. Bierze też pod uwagę aktualną i prognozowaną sytuację organizacyjną czy rynkową firmy oraz inne istotne okoliczności. W razie potrzeby służy też pomocą jako konsultant, np. w zakresie działań organizacyjnych czy zarządczych, wspomagających wdrożenie kompetencji i osiąganie celów np. biznesowych, organizacyjnych itp. Jako trener dba o proporcje pomiędzy liczbą ćwiczeń rozwijających umiejętności, prezentacjami poszerzającymi wiedzę a pracą warsztatową i grami edukacyjnymi, stwarzającymi uczestnikom zajęć okazje do pracy nad swoją postawą.

Jest licencjonowanym trenerem metody uczącej komunikacji i negocjacji w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywania konfliktów – Transforming CommunicationTM oraz certyfikowanym Trenerem IA NLP. Różnorodne doświadczenie zawodowe, trenerskie i coachingowe, połączone z wiedzą biznesową (Akademia Ekonomiczna – Wrocław) oraz psychologiczną (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa), wykorzystuje do realizacji swojej pasji – wspierania rozwoju osób, zespołów i organizacji.

“Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera. ”

“Uwalniamy potencjał i towarzyszymy w zmianach, aż do osiągnięcia założonego celu!”

Małgorzata DUDEK – CEO
 • EXPECTUM

  Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera.
 • Hotel Pirat & SPA

  Profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo duża wiedza, doświadczenie trenera i przede wszystkim partnerskie podejście okazały się być na najwyższym poziomie. Indywidualny tryb prowadzenia szkolenia pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy z zagadnień menadżerskich oraz negocjacyjnych. Polecamy firmę AKADEMIA KOMPAS jako solidnego i nietuzinkowego partnera
 • ENTRA

  Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe. Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas jako partnera godnego współpracy.
 • Leluki

  Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
 • PGN

  Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy, a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
 • ELTEL

  Doceniamy profesjonalne podejście i zaangażowanie Akademii Kompas w obsługę naszych projektów szkoleniowych, tym samym wysoko oceniając poziom i skuteczność realizowanych projektów.
 • SUN INVEST

  W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
 • MODERN SCHOOL

  Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Akademię Kompas jako specjalistę w swojej branży
 • OCTIM

  Standardy w Akademii Kompas w pełni spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystamy z usług Akademii Kompas.
 • Model Art

  Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

Szukasz szkolenia dla siebie lub swojej firmy ?

Skontaktuj się z nami - zaufaj profesjonalistom !