Ewa Alchimowicz-Wójcik

              Specjalistka z zakresu  techniki pracy głosem, wieloletni pedagog śpiewu , wykładowca  i wokalistka. Jest doktorem sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki. W Akademii Kompas pracuje jako trener wspierający szkolenia z zakresu wystąpień publicznych. 

Od wielu lat pracuje przy organizacji różnych przedsięwzięć artystycznych i publicznych. Obecnie jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym „Ogólnopolskiego festiwalu wokalnego im. F. Nowowiejskiego” w Olsztynie. Zajmuje się kształceniem i promocją  młodych artystów zarówno  wokalistów  jak i aktorów.  sztuk muzycznych w zakresie wokalistyki. Prowadzi bogatą działalność artystyczną. Występuje w wielu ośrodkach muzycznych w Polsce i za granicą z recitalami muzyki kameralnej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. Ponadto, Ewa Alchimowicz – Wójcik pracuje jako pedagog śpiewu i emisji głosu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Olsztynie i w Policealnym Studium Aktorskim im. A. Sewruka w Olsztynie.

 Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała następujące wyróżnienia i nagrody: Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (2000-2001), Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2002), Stypendium Artystyczne Marszałka Warmińsko – Mazurskiego (2012), Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych (2016), honorową odznakę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej (2016) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017).