Szkolenie online

Efektywny proces
rekrutacji i selekcji

Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu:

 • prezentacji technik pozyskiwania pracowników z wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy,
 • przygotowania praktycznego do profesjonalnego prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej na różnorodne stanowiska, jako ważnego instrumentu menedżerskiego,
 • wypracowania programu budowania prestiżowej marki pracodawcy „od wewnątrz”, poprzez działania samych pracowników.
 • Dla firmy:

  • firma będzie postrzegana jako prestiżowy pracodawca, dysponujący system pozyskiwania pracowników na wyróżniającym się poziomie,
  • podniesie swoje możliwości konkurowania na rynku i poprawy wyników,
  • pracownicy firmy będą pewniejsi siebie w sytuacjach prowadzenia trudnych rozmów rekrutacyjnych.

  Dla uczestników:

  • nauczą się profesjonalnego przygotowywania i prowadzenia procesów rekrutacji i selekcji,
  • będą mieć możliwość skonstruowania profesjonalnego kwestionariusza do rozmowy kwalifikacyjnej na konkretne stanowiska według realnych potrzeb własnej firmy,
  • uzyskają umiejętność budowania unikatowego narzędzia budowania marki prestiżowego pracodawcy poprzez praktyczne, codzienne działania samych pracowników.

Warsztat przeznaczony przede dla osób, które prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić procesy doboru pracowników i potrzebują usystematyzowania posiadanej wiedzy, w tym wsparcia merytorycznego przy konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dzień 1

Moduł 1. Trendy kształtujące współczesny rynek pracy

 • Przygotowanie Firmy do określenia potrzeb personalnych – planowanie zatrudnienia z uwzględnieniem inwestycji i rozwoju firmy. Wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy.
 • Przygotowanie się menedżera do przeprowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów.
 • Dlaczego pracodawcy, którzy chcą wygrać wyścig o najlepszych pracowników, powinni zadbać o swoją markę? (Employer Branding i Candidate Experience).
 • Czego oczekują dobrzy kandydaci od przyszłej pracy?

Moduł 2. Profil Rekrutacyjny Kandydata

 • Przygotowanie profilu kluczowych i pożądanych kompetencji kandydatów – co trzeba sprawdzić, a czego badać nie warto?
 • Profil Rekrutacyjny Kandydata – jak sprawnie i szybko go stworzyć, dbając jednocześnie o to, by dokładnie wiedzieć kogo się szuka.

Moduł 3. Źródła pozyskiwania pracowników

 • Sytuacja na rynku pracy – sposoby dotarcia do kandydata (metody tradycyjne i nowoczesne)
 • Jak wygląda proces rekrutacji z perspektywy kandydata i pracodawcy – Skanowanie rynku pracy

Moduł 4. Ogłoszenie rekrutacyjne

 • Social media w rekrutacji
 • Dobór mediów a profil stanowiska, zasięg mediów
 • Przygotowanie informacji dla kandydatów (uwzględnienie m.in. różnic pokoleniowych)

Moduł 5. Analiza dokumentów kandydata, przygotowanie do spotkania

 • Czytanie dokumentów dostarczonych przez kandydata pod kątem rozpoznania kryteriów podlegających ocenie
 • Na jakie informacje w CV należy zwrócić uwagę, o co i jak pytać kandydata.

Dzień 2

Moduł 6Rozmowa kwalifikacyjna – od chaosu do porządku

 • Lista przebojów pytań, które padają w trakcie rozmów rekrutacyjnych – jak uzyskać maksimum informacji unikając banału?
 • Modele przygotowania rozmowy kwalifikacyjnej.
 •  

Moduł 7Kwestionariusz do rozmowy kwalifikacyjnej

 • Najskuteczniejsze pytania rekrutacyjne – pytania behawioralne – efektywne diagnostycznie i prognostycznie
  • badanie predyspozycji kandydata – mocne pytania rekrutacyjne
  • praktyczne narzędzie do zadawania pytań zgodnie z Modelem STAR, Lejek
  • błędy popełniane w trakcie rozmowy rekrutacyjnej
 • Konstruowanie pytań behawioralnych do rozmowy kwalifikacyjnej w oparciu o profil kandydata.
 • Aspekty prawno-etyczne  procesu rekrutacyjnego.

Moduł 8. Rozmowa kwalifikacyjna … a co potem?

 • Metody badania deklarowanych umiejętności, dzięki którym zmniejszy się ryzyko popełnienia błędu w ocenie kandydata – techniki zaczerpnięte z Assessment Center
 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Po rozmowach – ocena kandydatów, podsumowanie kryteriów wyboru – Matryca Zatrudnienia – narzędzie, które pomaga podjąć decyzję o nawiązaniu współpracy z konkretną osobą.

Moduł 9. Wybór i akceptacja kandydata do pracy

 • Złożenie propozycji pracy wybranemu kandydatowi
 • Podziękowanie pozostałym kandydatom.

Moduł 10. Wnioski. Podsumowanie szkolenia.

 • Zakończenie warsztatu omówieniem przygotowanych narzędzi.

Szkolenie obejmuje zapoznanie i przećwiczenie praktycznych technik i narzędzi pomocnych w skutecznym prowadzeniu  rozmów rekrutacyjnych: 

 • Model Profilu Rekrutacyjnego Kandydata – praktyczne narzędzie, które pomaga odkryć, co jest najważniejsze do dalszej weryfikacji u kandydatów
 • Model STAR i techniki zadawania pytań behawioralnych badających predyspozycje kandydata
 • Techniki badania umiejętności deklarowanych przez kandydata.

Uczestnik szkolenia otrzyma również:

 • Katalog przykładowych pytań behawioralnych ułożonych pod kątem kluczowych kompetencji oraz gotowy scenariusz do rozmowy prowadzonej modelem STAR.
 • Poradnik przygotowania i poprowadzenia spotkania rekrutacyjnego online.

Grupa szkoleniowa: max. 8 osób

CENA SZKOLENIA:
1100 zł osoba
ILOŚĆ GODZIN:
16
GODZINY SZKOLENIA:
09:00 – 14:00
MIEJSCE SZKOLENIA:
Szkolenie ONLINE

TERMIN SZKOLENIA:

20-21 listopad 2023

Masz pytania ?

Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas
+48 500 181 698

Napisz
poczta@akademiakompas.pl

trenerzy

Prowadzący szkolenie


Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny

Adrianna Filiks

Coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL.

ZAUFAJ PROFESJONALISTOM

Zobacz inne nasze szkolenia

“Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera. ”

“Uwalniamy potencjał i towarzyszymy w zmianach, aż do osiągnięcia założonego celu!”

Małgorzata DUDEK
MAŁGORZATA BUKOWSKA-SELWON
 • EXPECTUM

  Usługi Akademii Kompas sprostały naszym wysokim oczekiwaniom, dlatego śmiało możemy polecić Akademię Kompas jako godnego zaufania partnera.
 • Hotel Pirat & SPA

  Profesjonalizm, zaangażowanie, bardzo duża wiedza, doświadczenie trenera i przede wszystkim partnerskie podejście okazały się być na najwyższym poziomie. Indywidualny tryb prowadzenia szkolenia pozwolił na znaczące poszerzenie wiedzy z zagadnień menadżerskich oraz negocjacyjnych. Polecamy firmę AKADEMIA KOMPAS jako solidnego i nietuzinkowego partnera
 • ENTRA

  Mamy okazję współpracować z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas już od kilku lat. Firma ta charakteryzuje się bardzo dogłębną analizą potrzeb pod które odpowiednio dopasowuje programy szkoleniowe. Podążą za potrzebami klienta nieustannie podnosząc poziom jego rozwoju. Kadra Akademii Kompas to osoby wrażliwe na sugestie oraz potrzeby rozwojowe firmy którą obsługują. Polecam Akademię Kompas jako partnera godnego współpracy.
 • Leluki

  Firma Akademia Rozwoju Osobistego Kompas na początku naszej współpracy dokonała analizy potrzeb szkoleniowych, na której podstawie przygotowała program szkoleń odpowiadający naszym potrzebom. Doceniamy zaangażowanie, profesjonalną kadrę oraz elastyczne podejście do współpracy. Dzięki udziałowi w szkoleniach widzę, że kadra naszej firmy podniosła znacząco swoją świadomość w zakresie szkoleniowym, poszerzyliśmy wiedzę oraz zdobyliśmy nowe umiejętności, które wdrażamy już w codziennych działaniach. Akademia Rozwoju Osobistego Kompas jest firmą wartą polecenia i godnym partnerem do współpracy.
 • PGN

  Współpraca z Akademią Rozwoju Osobistego Kompas przyniosła naszej firmie realne pozytywne i długotrwałe efekty. Przeprowadzone szkolenia i usługi coachingowe poprzedzone były dogłębną analizą potrzeb firmy oraz oczekiwań uczestników. Wysoki poziom merytoryczny, doskonałe dopasowanie usług do naszych potrzeb, doświadczenie i zaangażowanie konsultantów oraz nastawienie na długofalową współpracę sprawiły, że odbyte szkolenia i sesje coachingowe wymiernie przyczyniły się do rozwoju naszej firmy, a także stały się impulsem do osobistego rozwoju poszczególnych uczestników. Szczerze polecam.
 • ELTEL

  Doceniamy profesjonalne podejście i zaangażowanie Akademii Kompas w obsługę naszych projektów szkoleniowych, tym samym wysoko oceniając poziom i skuteczność realizowanych projektów.
 • SUN INVEST

  W ostatnim czasie nasi pracownicy uczestniczyli w kilku szkoleniach ogranizowanych przez Akademmię Kompas. Szkolenia przebiegały zgodnie z przedstawionym harmonogramem, a umiejętności interpersonalno - organizacyjne i ogromna wiedza trenerów skłaniały uczestników szkolenia do podejmowania wielu dyskusji związanych z tematyką szkolenia, uczestnictwa w warsztatach i integracji szkolnej grupy. Dzięki temu organizowane szkolenia są dynamiczne, aktywne i wysoce efektywne.
 • MODERN SCHOOL

  Nasza współpraca przebiega bardzo sprawnie i z dużym zaangażowaniem, dlatego z całym przekonaniem rekomenduję Akademię Kompas jako specjalistę w swojej branży
 • OCTIM

  Standardy w Akademii Kompas w pełni spełniły wszystkie nasze oczekiwania. Współpraca ta przyniosła wiele korzyści naszej firmie, a w przyszłości na pewno jeszcze skorzystamy z usług Akademii Kompas.
 • Model Art

  Akademia Kompas to dla Model Art. sp. z o.o. część organizacji. Współpracujemy ze sobą od dwóch lat w zakresie poprawy organizacji, komunikacji, szkoleń oraz motywowania pracowników głównie kadry kierowniczej i zarządczej. Zespół Doradców Akademii Kompas to profesjonaliści w swojej dziedzinie.

Szukasz szkolenia dla siebie lub swojej firmy ?

Skontaktuj się z nami - zaufaj profesjonalistom !