Za sukces w osiągnięciu celu zawsze odpowiedzialni są ludzie. Polityka firmy, przywództwo, współpraca, komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów oraz kultura zespołu są kluczem do osiągnięcia sukcesu.

Najważniejszymi aspektami funkcjonowania zespołu są cele i misja oraz przyjęta strategia. W skład zespołu wchodzą rożne osobowości, a to, w jaki sposób będą współpracować, zależy w dużej mierze od osoby zarządzającej oraz wewnętrznej komunikacji grup. We współpracy „łatwiej jest”, ponieważ odpowiedzialność za realizację zadań rozkłada się na cały zespół. Może to prowadzić do braku zaufania. W grupie czy zespole jednostka może unikać odpowiedzialności oraz wykazywać małą dbałość o wyniki. Każdy menedżer powinien dobrze poznać osobowość podległych mu pracowników, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie odpowiednio nimi kierować. Mereditha Belbina wyodrębnił osiem typów osobowości, które warto mieć w swoim zespole.

  1. Organizator – osoba konsekwentna, pracowita, przewidywalna i obowiązkowa. Posiada umiejętności organizacyjne, tzn. zdrowy rozsądek, umie wcielać w życie czyjeś pomysły. Brak mu jednak elastyczności.
  2. Lider – osoba spokojna, opanowana, pewna siebie, wyraźnie ukierunkowana na cel, zdolna do kreatywnego działania, dostrzega potencjał tkwiący w ludziach, traktuje wszystkich indywidualnie i bez uprzedzeń, pobudza, motywuje i wpływa na innych.
  3. Siewca – indywidualista, poważny i niekonwencjonalny, wielki talent i wyobraźnia, umysł i wiedza, lubi wyzwania i chce im sprostać, potrafi się zachować w sytuacjach nieprzewidywalnych Niestety czasami buja w obłokach.
  4. Człowiek akcja – żyje działaniem, otwarty, potrafi pokonywać bezwład, wykazuje największe zaangażowanie. Nie lubi nic nie robić.
  5. Sędzia – myślący trzeźwo, rozważny, oceniający, wartościujący, posiada duży potencjał intelektualny, jest dyskretny. Bywa hamulcem zespołu, zniechęca.
  6. Dusza zespołu – towarzyski, łagodny, skromny i wrażliwy. Buduje nastrój i klimat, którego potrzebuje. Potrafi się dostosować, lojalny wobec grupy. Czasami chwiejny i niezdecydowany w sytuacjach stresowych.
  7. Perfekcjonista – precyzja i organizacja w pracy, nastawiony na cel, który go motywuje. Skuteczny, skrupulatny, doprowadza sprawy do końca, przejmujący się detalami, niechętny do wypuszczania sprawy ze swoich rąk.
  8. Człowiek kontaktu – ekstrawertyk pełen entuzjazmu, ciekawy świata, komunikatywny, reaguje na wyzwania, skłonny do utraty zainteresowana, gdy mija fascynacja.

Najbardziej stresującym etapem jest wzajemne poznawanie się członków zespołu i proces wyłaniania się lidera. Członkowie poznają swoje zachowania i umiejętności. Często wtedy ujawniają się postawy manipulacyjne i niechętne. Jeśli wszelkie problemy interpersonalne zostaną pomyślnie rozwiązane, spowoduje to „dotarcie się” współpracowników, a co za tym idzie lepsze osiąganie wspólnych celów.

Członkowie zespołu zaczną się efektywnie komunikować, ufać sobie i swoim umiejętnościom.

Według Mac Gregora skuteczny zespół powinien znać i rozumieć cele, a wspólne zadania powinny być akceptowane przez wszystkich członków zespołu. Menedżer nie może dominować nad innymi członkami zespołu. Skuteczną metodą zarządzania jest prowadzenie dyskusji na temat związany z realizowaniem zadań oraz wprowadzanie przyjaznej atmosfery pracy.

Dobry menedżer zdaje sobie również sprawę z tego, że musi wspomagać efektywność swojego zespołu poprzez wewnętrzną motywację poszczególnych członków grupy. Poza tym trzeba pamiętać, że brak zaufania ogranicza szczerość i otwartość, co wpływa na spadek energii zespołu. Często zaleca się w kierowaniu zespołem wprowadzić kodeks postępowania wypracowany przez wszystkich członków zespołu.

Zespół zatem powinien być tak prowadzony, aby był otwarty na zmiany, elastyczny i ciągle się doskonalił. Praca zespołu jest najbardziej skuteczna, gdy zachodzi równowaga w zachowaniu zadaniowym (np. poszukiwanie i pozyskiwanie informacji, zachęcanie do podejmowania decyzji, wypracowywanie norm) i zespołowym (np. motywowanie i nagradzanie członków zespołu, poszukiwanie kompromisu, pozytywna komunikacja wewnętrzna), zachowania indywidualne zaś są minimalne. Kierowanie zespołem wymaga również od menedżera określenia celów do realizacji, tych długo-, jak i krótkoterminowych, organizacji przebiegu działania, zlecenia odpowiednim członkom zespołu ich zadań i motywowania ich do pracy oraz kontroli zespołu. Zespół, który ma odpowiedniego menedżera, a struktura i metody działania odpowiadają wymaganiom postawionego przed nimi zadania, jest zespołem skutecznym w ociąganiu celów.

Warto inwestować energię i czas w doskonalenie pracy zespołowej, ponieważ pozwala to uzyskiwać lepsze rezultaty niż praca jednostek. Podnosi również wydajność pracy, gdyż stwarza warunki do wykorzystania indywidualnych umiejętności pracownika w interesie zespołu. Każdy członek zespołu wykonuje to, co odpowiada jego kompetencjom. Dzięki temu wśród pracowników wzrasta zadowolenie z pracy, to prowadzi z kolei do integracji pracownika z firmą.

zobacz też

Szkolenia

Menadżerskie

KOMPAS MENADŻER

Marketingowe

KOMPAS MARKETING

Personalne

KOMPAS PERSONALNE

Sprzedażowe

KOMPAS SPRZEDAŻ

Hotelarskie

KOMPAS HOTELE

Szkolenia otwarte

HARMONOGRAM