STREFA
WIEDZY

           ROZWIĄZANIA MOŻNA SKOPIOWAĆ, ALE POTENCJAŁU SKOPIOWAĆ SIĘ NIE DA

UWAŻNOŚĆ ZADANIOWA

Produktywność to wypadkowa trzech elementów: czasu, uwagi oraz poziomu energii (Human Power 2018). Patrząc na efektywne wykorzystanie czasu warto przyjrzeć się, jak pracują zespoły w naszej firmie i zaobserwować:

CZYTAJ

Zmiana nawyków – Czy odrabiasz lekcje ?

O nawykach napisano wiele książek, można o nich teoretyzować godzinami. Można próbować robić ćwiczenia, które zajmą tygodnie a później z opadłymi rękami wrócić do swoich starych schematów. Zmiana nawyków znakomicie

CZYTAJ

Cele a realizacja

Na naszej ścieżce życia planujemy, że będziemy lepszymi przyjaciółmi, partnerami, szefami, pracownikami, rodzicami. W nas samych w momencie postanowień tworzą się dwie oddzielne postacie. Jedna z nich to planista, który

CZYTAJ

Najważniejsze pytanie sprzedażowe PO CO ?

Gdy obejrzysz prezenrację Steve’a Jobsa odkryjesz, ze był mistrzem odpowiadania na pytanie „po co?”. Mówił, że wszyscy przedsiębiorcy na świecie potrafią powiedzieć, CO ROBIĄ ( opisać swój produkt,

CZYTAJ

Nie każdy może być handlowcem

Najlepsi i najsłabsi handlowcy są zróżnicowani pod względem pięć cech osobowości, ale dwie z nich mają szczególny wpływ na wyniki sprzedażowe. Na potrzeby pomiaru cech osobowości handlowców opracowany został przez Harvard Business Review

CZYTAJ

Bądź dobrym obserwatorem swojej codzienności

Nasze otoczenie jest najsilniej oddziałującym elementem sprawczym w naszym życiu. Działa ono na naszą korzyść lub niekorzyść. Tworzymy plany, realizujemy cele a nasze otoczenie nieustannie się w to miesza. Zapach

CZYTAJ

Trudne rozmowy z pracownikami

Należy pamiętać, aby „trudną” rozmowę zamienić na rozmowę „rozwojową”. Dzięki temu cele, które wyznaczamy sobie w zarządzaniu personelem, będą zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia. Każda, nawet „trudna”, rozmowa powinna być

CZYTAJ

EFEKTYWNE ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Konflikt – czym on jest? Czy zawsze musi się kojarzyć z czymś złym? Jak może nam pomóc w zmianie i zaangażowaniu? Konflikt można rozpatrywać jako proces, w którym jednostka lub grupa

CZYTAJ

Kreatywność w zarządzaniu

Kreatywność jest coraz bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem. Każdy, bez względu na zajmowane stanowisko, płeć czy wiek, jest kreatywny w charakterystyczny dla siebie sposób. Teoretycznie koncepcje cech prawej i lewej półkuli mózgowej,

CZYTAJ