Słowo ,,autorytet” często kojarzy się ze zjawiskiem wyjątkowym, nadzwyczajnym…

Na początek warto spojrzeć na słowo ,,autorytet” nie jak na coś bardzo szczególnego, osiąganego tylko przez nielicznych. W dzisiejszych czasach są coraz lepsze warunki ku temu, by znacznie więcej osób, niż się powszechnie sądzi, mogło uchodzić za autorytet.

Zdobycie autorytetu wśród pracowników to bardzo ważna część pracy menedżera. Jeśli pracownicy mu nie zaufają, wówczas zespół, z którym współpracuje, nie będzie osiągał długoterminowych sukcesów, inspirował się do wprowadzania zmian czy realizował wizji pracy instytucji, w której pracuje.

Autorytet to klucz do motywacji, osiągania wspólnych celów czy mobilizacji do pracy.

W obecnych czasach instytucje i organizacje poszukują odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być menedżer będący autorytetem? Badacze coraz częściej podkreślają, że menedżer posiadający autorytet to osoba, która łączy trzy bardzo ważne w zarządzaniu obszary:

  • budowanie partnerskich relacji,
  • nastawienie na zadania,
  • zarządzanie zmianą.

Warto zwrócić uwagę, że awansując, przechodzimy do innego wymiaru, związanego z odpowiedzialnością za siebie, za firmę, w której pracujemy, ale przede wszystkim za ludzi, którymi przyszło nam zarządzać. Wobec tego nasuwa się pytanie: jak to zrobić, aby pogodzić interesy wszystkich stron?

Zbudowanie zaufania jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy w dosyć skomplikowanym świecie, w którym nie do końca umiemy się odnaleźć. By sobie z tym poradzić, musimy polegać na ludziach, organizacjach czy firmach, które zapewnią nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Menedżer, który zdobędzie autorytet, pomoże nam podejmować ryzyko codziennego życia, w którym często konfrontujemy się z naszymi lękami czy obawami. Mimo tego, że autorytet i zaufanie są bardzo ważne, wielu menedżerów nie myśli o nich jako o faktycznej potrzebie. W pracy skupiają się na wykazaniu się swoją wiedzy czy kompetencją, a na budowanie zaufania wśród swoich pracowników poświęcają bardzo mało czasu.

Kiedy na prowadzonych przeze mnie szkoleniach proszę osoby zarządzające o wypisanie obszarów ich pracy, na które byli szczególnie wyczuleni w przeciągu ostatniego tygodnia, raczej nie zdarza się, aby ktoś przywoływał obszar motywowania, budowania autorytetu czy zaufania.

Co może pomóc menedżerowi, który chce zdobyć większy autorytet? Na pewno ważnym czynnikiem jest otwarta i szczera komunikacja. Traktowanie ludzi jako kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników. Dotrzymywanie obietnic i postanowień. Trzeba przy tym pamiętać, aby nie obiecywać złotych gór, bo one po prostu nie istnieją. Jeśli zdecydujecie się obiecać podwyżkę czy awans, musicie być w stu procentach pewni, że będziecie mogli tą przysłowiową „złotą górą” obdarować waszego pracownika. Ważne jest również, aby słuchać swoich podwładnych i doceniać to, co mówią lub co proponują.

Każdy menedżer poza tym musi ufać samemu sobie, zwłaszcza swojej zdolności do bezstronnej oceny sytuacji. Musi budować pewność siebie, kontrolować swoje nastroje i ufać swoim emocjom.

Budując swój autorytet, budujemy wizerunek osoby pewnej tego, co robi, przekonanej do podejmowanych działań, zaangażowanej i nastawionej na sukces. Żeby motywować ludzi, budować postawy zaangażowania, samemu trzeba być zaangażowanym. Trudno jest oczekiwać od swoich podwładnych czy współpracowników czegoś, czego samemu się nie ma, nie szukając sposobów na wypracowanie danej cechy czy umiejętności.

Zanim menedżer rozpocznie starania, by podnieść swój autorytet na wyższy poziom, musi wiedzieć, w jakim kierunku podąża. Swoje rozważania powinien zacząć od wyjaśnienia tego, czym w jego pracy i na ścieżce zawodowej jego kariery jest autorytet. Następnie powinien się zastanowić, w jakim zakresie już dziś spełnia on te wymagania lub w jakim stopniu może je spełnić w bliskiej przyszłości. Warto też przeanalizować w tym zakresie swoją przeszłość. Zastanowić się, w jaki sposób autorytet był budowany, jak go wykorzystywano, rozszerzano.

Ważne pytania:

  1. Czy traktujesz ludzi w swojej organizacji z szacunkiem, aktywnie ich słuchasz, akceptujesz ich pomysły, opinie, dajesz im prawo do odmiennego zdania, podkreślasz ich mocne strony?
  2. Czy pozostajesz z ludźmi w swojej organizacji w interakcji, przekazujesz im informacje zwrotne, wskazujesz im kierunek i wspierasz ich w takim zakresie, w jakim potrzebują?
  3. Czy pokazujesz im wspólny cel, angażujesz ich w rozwijanie zasobów, informujesz ich o tym, czego od nich oczekujesz i na co mogą liczyć z twojej strony?
  4. Czy w komunikacji jesteś spokojny, panujesz nad emocjami? Czy dotrzymujesz danych obietnic, starasz się rozumieć ludzi, a nie ich obwiniać? Do jakich wniosków doszedłeś po udzieleniu odpowiedzi na powyższe pytania? Które z obszarów twoich kompetencji wymagają rozwoju? Co ta zmiana ci da? Od kiedy zaczniesz pracę nad rozwojem tych kompetencji?

Autorytet dotyczy konkretnej dziedziny, obszaru działania, jest umiejscowiony w określonych warunkach produkcyjnych czy personalnych. Każdy na swój sposób troszczy się o własny autorytet i zabiega o jego wzrost. Dlatego też należy uznać za naturalne to, że ludzie nieraz konkurują między sobą, pracując nad własnym wizerunkiem. Często też starają się wypromować swój wizerunek. Warto pamiętać, że jeśli menedżer będzie przestrzegać czystych reguł gry w tej rywalizacji i stanowczo będzie przeciwdziałał oszustwom, to on sam, jako menedżer, zyska dodatkową szansę, by umocnić swój menedżerski autorytet…

Zobacz też

Szkolenia

Menadżerskie

KOMPAS MENADŻER

Marketingowe

KOMPAS MARKETING

Personalne

KOMPAS PERSONALNE

Sprzedażowe

KOMPAS SPRZEDAŻ

Hotelarskie

KOMPAS HOTELE

Szkolenia otwarte

HARMONOGRAM