Anna Parys

Radca prawny, prowadzi kancelarię w Olsztynie.  W swojej kilkuletniej praktyce zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych i zamówieniami publicznymi. Specjalizuje się w  obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Doradza i uczestniczy w negocjacjach umów, posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu projektów umów, w tym przeprowadzaniu analizy postanowień umownych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla Klienta. Wykonuje audyty prawne w przedsiębiorstwach, w tym dotyczące m.in. sporządzonych umów z uwzględnieniem specyfiki branży oraz praktyki biznesowej, dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dokumentacji związanej z zatrudnieniem, jak również toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.

Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu prawa dla osób fizycznych, jak również dla przedsiębiorców.