Adrianna Filiks


Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, zarządzania zmianą, zarządzania w
oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, opracowywanie i wdrażanie procesów OnBoardingowych, systemów motywacyjnych, systemów szkoleń – analiza potrzeb
szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

Z wykształcenia Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. 

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, dobór pracowników, OnBoarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, pokolenia na rynku pracy, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników, trudne rozmowy w zarządzaniu ludźmi.