Wyłonienie wykonawcy

Olsztyn, dn. 17.05.2016 r.

Protokół – Wyłonienie wykonawcy

 W związku z zapytaniem o cenę wysłanym w dniu 03.02.2016 r. dotyczącym realizacji działań :

– Stworzenie mapy interesariuszy

– Stworzenie strategii CSR

– Audyt CSR

– Raport CSR

Do siedziby firmy wpłynęły cztery odpowiedzi z ofertami:

Lp Oferty Imię i Nazwisko doradcy Data wpływu Łączna kwota netto doradztwa Koszt netto godziny doradztwa Ilość godzin doradztwa
1 Zofia Migus-Bębnowicz 04/02/2016 godz. 11:00 18 000 zł 150 zł 120
2 Mirosław Śledzianowski 04/02/2016 godz. 13:30 16 800 zł 140 zł 120
3 Konrad Bajger 04/02/2016 godz. 15:00 21 600 zł 120 zł 180
  1. W drodze analizy ofert brano pod uwagę najkorzystniejsza cenę za zrealizowane usługi.

Najniższą cenę spośród ofert branych pod uwagę wykazał się oferta nr 2 w której doradztwo wykonane zostanie przez Pana Mirosława Śledzianowskiego.