Typy osobowości, które warto mieć w swoim zespole

Za sukces w osiągnięciu celu zawsze odpowiedzialni są ludzie. Klucz do sukcesu to : przywództwo, współpraca, komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów oraz kultura.

Najważniejsze elementy dobrze działającego zespołu to cele i misja, ale duże znaczenie ma w jego funkcjonowaniu również osoba przełożonego i jego wiedza na temat podległych pracowników.   

Każdy menedżer powinien dobrze poznać osobowość podległych mu pracowników, ponieważ tylko wtedy będzie w stanie odpowiednio nimi kierować. Meredit Belbin wyodrębnił osiem typów osobowości, które warto mieć w swoim zespole.

  1. Organizator – osoba konsekwentna, pracowita, przewidywalna i obowiązkowa. Posiada umiejętności organizacyjne, tzn. zdrowy rozsądek, umie wcielać w życie czyjeś pomysły. Brak mu jednak elastyczności.
  2. Lider – osoba spokojna, opanowana, pewna siebie, wyraźnie ukierunkowana na cel, zdolna do kreatywnego działania, dostrzega potencjał tkwiący w ludziach, traktuje wszystkich indywidualnie i bez uprzedzeń, pobudza, motywuje i wpływa na innych.
  3. Siewca – indywidualista, poważny i niekonwencjonalny, wielki talent i wyobraźnia, umysł i wiedza, lubi wyzwania i chce im sprostać, potrafi się zachować w sytuacjach nieprzewidywalnych Niestety czasami buja w obłokach.
  4. Człowiek akcja – żyje działaniem, otwarty, potrafi pokonywać bezwład, wykazuje największe zaangażowanie. Nie lubi nic nie robić.
  5. Sędzia – myślący trzeźwo, rozważny, oceniający, wartościujący, posiada duży potencjał intelektualny, jest dyskretny. Bywa hamulcem zespołu, zniechęca.
  6. Dusza zespołu – towarzyski, łagodny, skromny i wrażliwy. Buduje nastrój i klimat, którego potrzebuje. Potrafi się dostosować, lojalny wobec grupy. Czasami chwiejny i niezdecydowany w sytuacjach stresowych.
  7. Perfekcjonista – precyzja i organizacja w pracy, nastawiony na cel, który go motywuje. Skuteczny, skrupulatny, doprowadza sprawy do końca, przejmujący się detalami, niechętny do wypuszczania sprawy ze swoich rąk.
  8. Człowiek kontaktu – ekstrawertyk pełen entuzjazmu, ciekawy świata, komunikatywny, reaguje na wyzwania, skłonny do utraty zainteresowana, gdy mija fascynacja.

Jak widać działanie zespołowe jest jak maszyna w której każdy element ma swoją rolę i znaczenie.

Najbardziej stresującym etapem jest wzajemne poznawanie się członków zespołu i proces wyłaniania się lidera. Członkowie poznają swoje zachowania i umiejętności. Często wtedy ujawniają się postawy manipulacyjne i niechętne. Jeśli wszelkie problemy interpersonalne zostaną pomyślnie rozwiązane, spowoduje to „dotarcie się” współpracowników, a co za tym idzie lepsze osiąganie wspólnych celów.

Członkowie zespołu zaczną się efektywnie komunikować, ufać sobie i swoim umiejętnościom.

Autor: Małgorzata Dudek