Zarządzanie zmianą

Szkolenie zamknięte: "Zarządzanie zmianą"

Termin szkolenia: 20/11/2015

Godziny szkolenia: -

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Cena za jedną osobę: 0 PLN

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat
Wystawiamy faktury