Zarządzanie emocjami na poziomie kadry zarządzającej

Szkolenie zamknięte: "Zarządzanie emocjami na poziomie kadry zarządzającej"

Termin szkolenia: 19/07/2016

Godziny szkolenia: -

Miejsce szkolenia: Lidzbark Warmiński

1

Cena za jedną osobę: 0 PLN

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat
Wystawiamy faktury

fh

g