Efektywne zarządzanie celami

Szkolenie zamknięte: "Efektywne zarządzanie celami"

Termin szkolenia: 17/06/2016

Godziny szkolenia: -

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Cena za jedną osobę: 0 PLN

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat
Wystawiamy faktury