Akademia przywództwa z elementami coachingu – II edycja

Zapraszamy na 6-dniowe WARSZTATY (2 zjazdy)!

Przewidujemy płatność na raty – prosimy w tej sprawie o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szkolenie biznesowe: "Akademia przywództwa z elementami coachingu – II edycja"

Naucz się odnosić sukces bez wyrzeczeń w inspirującym środowisku!

Wymiar godzinowy: 48 h
Ilość zjazdów: 2
Terminy: 22-23-24/06/2017 oraz 6-7-8/07/2017

Co zapewniamy?

 1. Poznasz strategie biznesowe oraz różne metody i modele zarządzania
 2. Zobaczysz co może wpłynąć na zwiększenie produktywności Twojego czasu
 3. Dowiesz się jak prowadzić efektywne rekrutacje i przygotowywać się do zatrudnienia kolejnych pracowników
 4. Nauczysz się jak Twój biznes może być lekki i zwięzły
 5. Zobaczysz jak realizować cele wspólnie z zespołem
 6. Zastanowisz się nad etapem Twojego biznesu i ocenisz ewentualne perspektywy rozwoju
 7. Nauczysz się radzisz sobie z problemami występującymi w procesie zarządzania
 8. Przekujesz zagrożenia i porażki na okazje
 9. Przyjrzysz się swojemu stylowi zarządzania
 10. Doświadczysz działania przywództwa sytuacyjnego
 11. Odkryjesz w jaki sposób wykorzystać potencjał swojego zespołu
 12. Poznasz zalety równowagi w zarządzaniu
 13. Przygotujesz sobie scenariusze awaryjne
 14. Odpoczniesz i zrelaksujesz się

Metodologia
coaching indywidualny i grupowy, gry symulacyjne, dyskusje moderowane,
mini wykłady, prezentacje, case study, zadania praktyczne

Bez-nazwy-22

Termin szkolenia: 22/06/2017 - 21/07/2017

Godziny szkolenia: -

Miejsce szkolenia: Olsztyn

Cena 6-dniowych warsztatów:

Cena za jedną osobę: 9800 PLN

Grupy zorganizowane (od 3 osób): 9500 PLN za osobę

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat
Wystawiamy faktury

Grupa docelowa warsztatów:

 • właściciele firm
 • kadra zarządzająca
 • osoby, którym zależy na rozwoju w obszarze zarządzania
 • osoby, które chciałyby otrzymać awans i rozwinąć się zawodowo
 • osoby o potencjale  w zarządzaniu ludźmi

PROGRAM

Zjazd 1 (22-23-34 czerwca 2017) 

Dzień 1 – Komunikacja w przywództwie

Prowadzący: Małgorzata Dudek

 1. Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 2. Poziomy aktywnego słuchania w zarządzaniu
 3. Techniki komunikacyjne – konkretne narzędzia
 4. Typologia osobowości jako narzędzie komunikacji i zrozumienia podległego zespołu
 5. Efektywny przepływ informacji – gra zespołowa
 • Szanse i zagrożenia w komunikacji pionowej i poziomej
 • Filtry komunikacyjne
 • Bariery komunikacji oraz sposoby przeciwdziałania
 • Najlepsze praktyki przepływu informacji
 1. Cele, strategie oraz skuteczność rozmów – co, jak i z czym żeby było efektywnie ?
 2. Na czym polega dawanie feedback-u ?
 3. Prowadzenie rozmów :
 • Rozmowy rozwojowe
 • Rozmowy dyscyplinujące
 1. Prowadzenie zebrań:
 • Błędy, które powodują, że zebrania są mało efektywne
 • Wykorzystanie zebrania do efektywnej komunikacji
 • Najlepsze praktyki, które doprowadzają do skuteczności
 • Zebranie i jego konsekwencje

Dzień 2 – Przywództwo sytuacyjne

Prowadzący: Małgorzata Dudek

 1. Współodpowiedzialność zespołowa – metoda „We play the game”
 2. Dobry pracownik – dobry biznes – duża satysfakcja
 3. Przywództwo sytuacyjne w etapach rozwoju pracownika:
 • Silne strony i potrzeby pracowników na różnych etapach rozwoju
 • Diagnozowanie etapów rozwoju
 • Plany działań dla każdego etapu rozwoju
 • Dostosowanie stylu przywództwa do każdego etapu rozwoju
 • Kreatywne narzędzia i programy rozwojowe
 1. Delegowanie zadań
 • Wprowadzenie do zagadnień związanych z delegowaniem
 • Cele delegowania
 • Skutki błędów w delegowaniu oraz ich przyczyny
 • Check lista złotych zasad efektywnego delegowania

 

Dzień 3 – Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą

 Prowadzący: Ziemowit Sosiński

 1. Strategie wprowadzania i zarządzania zmianą
 • Zmiany a rzeczywistość
 • Przygotowanie firmy do planowanych zmian
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników w procesie zmiany
 • Akceptacja zmiany jako kompetencja
 • Zależność pomiędzy hierarchią indywidualnych wartości pracowników, a misją i strategią firmy
 1. Empowerment jako styl przywództwa
 • Jak budować odpowiedzialność pracowników za wykonywane zadania ?
 • Budowanie poczucia przynależności do firmy
 • Jak budować wśród pracowników świadomość ponoszonych kosztów wynikających z mało efektywnej pracy ?
 • Usamodzielnianie pracowników – jak do tego dążyć?

 

Zjazd 2 (6-7-8 lipca 2017) 

Dzień 1 – Zarządzanie wiekiem
Prowadzący: Anna Wtulich – Smulska

 1. Jak zarządzanie wiekiem wpływa na wydajność firmy?
 • Korzyści z zarządzania wiekiem
 • Pojęcie pokolenia
 1. Charakterystyka pokoleń – cztery generacje aktywne zawodowo.
 • Pokolenia i ich atuty
 • Najważniejsze różnice międzypokoleniowe
 • Postawy i potrzeby psychologiczne poszczególnych pokoleń
 • Jak przygotować się na pokolenie Z?
 1. Pochodzenie władzy a budowanie autorytetu wśród poszczególnych pokoleń.
 • Władza karania i nagradzania.
 • Władza formalna.
 • Władza charyzmy.
 • Władza ekspercka.
 1. Skuteczna motywacja uwzględniająca różnice pokoleniowe.
 • Style motywowania.
 • Motywatory i czynniki higieny.
 • Najnowsze motywatory dla Y i Z.
 1. Komunikacja dostosowana do każdego z pokoleń.
 • Feedback jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiekiem.
 • Konflikty między pokoleniami.
 • Problemy wynikające z różnic pokoleniowych.
 • Narzędzia do rozwiązywania sytuacji trudnych między pokoleniami.
 1. Wypracowanie nowych standardów pracy dopasowanych do pokoleń.

Dzień 2 – Rekrutacja i selekcja pracowników oraz narzędzia wdrożenia pracownika i ich rozwój

Prowadzący: Małgorzata Dudek

 1. Opis stanowisk i zakresy czynności
 • Formularze stanowiskowe
 • Poziomy zaszeregowań
 • Określanie zadań i wartości rozwojowych
 • Charakterystyka pracownika
 1. Przygotowanie do rekrutacji
 • Planowanie procesu
 • Analiza potrzeb
 • Kwestionariusz osobowy – jak go stworzyć ?
 • Poszukiwanie kandydatów
 1. Wybór kandydatów
 • Selekcja CV
 • Przygotowanie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Praktyczna lista kontrolna do rozmowy
 1. Rekrutacja
 • Otwarcie rozmowy
 • Część merytoryczna
 • Zakończenie
 1. Podjęcie decyzji odnośnie zatrudnienia oraz wprowadzenie pracownika do firmy

Dzień 3 – Autorytet w przywództwie i zrównoważone życie

Prowadzący: Małgorzata Dudek

 1. Jak myślą najlepsi z najlepszych
 2. Jak zbudować efektywny autorytet
 3. Porządkowanie własnego wizerunku wg metody okna Johari
 4. Równowaga w przywództwie
 5. Ty i Twoje otoczenie
 6. Czynniki zwiększające Twoją wydajność
 7. Wartości w przywództwie

ZAINWESTUJ W SIEBIE i poprowadź zespół do celu!

Bez-nazwy-2

 

Cena obejmuje:

Szkolenia można wykupić w formie dofinansowanej 80% (mikro i małe firmy) lub 50% ( średnia firma)

Zjazd I – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=37117

Zjazd II – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=53745

Jeśli są Państwo zainteresowani możliwością dofinansowania prosimy o kontakt.

 • 6 dni warsztatów
 • ćwiczenia rozwojowe pomiędzy zjazdami.
 • materiały szkoleniowe
 • wyżywienie ( przerwa kawowa,lunch)
 • Certyfikat ukończenia Akademii Przywództwa

UWAGA! Jeśli chcesz dokonać rozliczenia w ratach prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Miejsce szkolenia

cats2cats

Trenerzy

Małgorzata Dudek |  Kreatywny trener i coach.
Specjalista z obszaru  zarządzania, kompetencji osobistych oraz sprzedaży. W coaching specjalizacja w pracy z osobami wypalonymi zawodowo oraz w procesie zmiany nawyków.  Absolwentka kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coaching. Praktyk w zarządzaniu zespołami od 4 do 20 osób oraz większymi grupami projektowymi. Od  15 lat twórca i współtwórca projektów rozwojowych. Miłośniczka procesu ciągłego doskonalenia i usprawniania procesów. Wykładowca Coachingu w Wyższej Szkole Psychologicznej.  Autorka wielu artykułów w czasopismach oraz na portalach branżowych. Członek stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Specjalizuje się w tematach z zakresu kompetencji miękkich, zarządzania oraz sprzedaży. Posiada wiedzę popartą 13 letnim doświadczeniem  korporacyjnym jako osoba zarządzająca zasobami ludzkimi oraz doświadczeniem sprzedażowym wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej opartej na sprzedaży. Współpracowała z takimi firmami jak  ZUS, PZU Życie SA, OSI FOOD SOLUTIONS POLAND, Hotel Krasicki, RESERVED.

Ziemowit Sosiński | Przedsiębiorca i twórca firm z branży reklamowej.
Trener biznesu, coach, wykładowca, wieloletni praktyk biznesu na wielu szczeblach. Współtwórca, współwłaściciel i manager firm branży reklamowej, które stały się krajowymi liderami. Oficjalny Mistrz Polski w Reklamie Tranzytowej 2010. Ekspert w dziedzinie reklamy tranzytowej, pedagog, specjalista Public Relations i Marketingu (strategie marketingowe i PR, budowa marki). Twórca autorskich programów szkoleniowych z dziedziny komunikacji, sprzedaży, zarządzania, budowania wizerunku w biznesie itp. Praktyk zarządzania zasobami ludzkimi we własnej działalności oraz na szczeblu managera w korporacjach międzynarodowych.

Anna Wtulich – Smulska | Certyfikowany trener biznesu, doradca i coach
Pasjonatka szkoleń z 10 letnim doświadczeniem. Tworzy i realizuje praktyczne warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji menedżerskich, train the trainer, zarządzania pokoleniami, inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz w coachingu kompetencyjnym i rozwojowym. Pisze artykuły i projektuje gry szkoleniowe. Ma za sobą ponad 650 dni szkoleniowych. Współpracowała między innymi z: Cyfra+, IKEA, Michelin, OBI, Rossmann, PZU, czy Super Pharm.